29.11.2001

Одлука Високог представника о постављењу Вијећа Регулаторне агенције за комуникације

Користећи се овлаштењима која су ми дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини према којем је Високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе поменутог Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем Високи представникпомаже, када Високи представник то оцијени неопходним, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези са цивилном имплементацијом“;

Позивајући се на став XI .2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којима је Вијеће за имплементацију мира поздравило намјеру Високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведенимдоношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним“, о одређеним питањима, укључујући и (према подставу (ц) става XI .2) “мјере којим се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелом подручју Босне и Херцеговине и њених ентитета“;

Позивајући се на Члан 2 Одлуке Високог представника о спајању надлежности Независне комисије за медије и Регулаторне агенције за телекомуникације од 2. марта 2001. године којом се утврђује структура Регулаторне агенције за комуникације и овлашћује Вијеће да даје смјернице у вези са стратешким питањима провођења политике;

Имајући на уму чињеницу да у складу с Чланом 2.3 речене Одлуке Високи представник поставља све чланове Вијећа које се састоји од четири представника грађана Босне и Херцеговине и четири представника међународне заједнице;

Имајући на уму чињеницу да у складу са Чланом 2.5 речене Одлуке чланови Вијећа независне комисије за медије и даље остају на својим функцијама све до постављења новога Вијеће Регулаторне агенције за комуникације;

Имајући на уму да је Регулаторној агенцији за комуникације као обједињеном регулатору за подручја телекомуникација и емитовања потребно Вијеће чији су чланови једнако стручни у оба подручја;

Узевши у обзир, имајући на уму и констатујући све претходно наведено, овим доносим сљедећу

ОДЛУКУ

о постављењу Вијећа Регулаторне агенције за комуникације

 1. Овим доље наведене особе постављам за чланове Вијећа Регулаторне агенције за комуникације из Босне и Херцеговине:

  Госп. Влатка Долечека

  Госп. Махира Хаџиахметовића

  Госп. Мехмеда Хусића

  Госп. Бранка Перића

 2. Овим доље наведене особе постављам за чланове Вијећа Регулаторне агенције за комуникације из међународне заједнице:

  Госп. Бриана Фонтеса

  Гђу Цларе Мулхолланд

  Госп. Роберта Таyлора

 3. Овим постављам госп. Бриана Фонтеса за предсједавајућег, а гђу Цларе Муллхолланд и госп. Бранка Перића за допредсједавајуће Вијећа Регулаторне агенције за комуникације.

 4. Горе наведени чланови укључујући предсједавајућег и допредсједавајуће постављају се на временски период од 3 године од дана ступања ове Одлуке на снагу, уколико постављење сваког појединог члана прије истека тога рока не будем окончао.

 5. Ова Одлука ступа на снагу 8. децембра 2001. године, а без одлагања се објављује у Службеном гласнику Босне и Херцеговине, те Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине и Службеном гласнику Републике Српске.

 

 

Сарајево, 29. новембра 2001.
 
Wолфганг Петритсцх
Високи представник