07.10.2010 OHR

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине Налог о одузимању или предаји путних исправа одређеним особама

Бр.  06/10

Дана 10. јула/српња 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану В Анекса 10  Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа које припадају одређеним особама, у циљу спречавања активности које опструирају или пријете да опструирају процес проведбе мира који се одвија под окриљем Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

Након обављених консултација с релевантним партнерима одговорним за сигурност и провођење закона, закључио сам да више не постоје разлози за одузимање или предају путних исправа на основу налога високог представника у вези с појединим особама. Стога сам овим путем одлучио да се налози о одузимању или предаји путних исправа укину за особе наведене у Прилогу А овог Обавјештења (у даљем тексту: Прилог).

Особе наведене у Прилогу ће имати право да им се врате путне исправе, укључујући и личне карте, а које су одузете или предате на основу налога високог представника, осим ако постоје разлози према домаћем праву да се то не учини.

Овакав исход оправдавају начела праведности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите процеса проведбе мира и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност налогâ о одузимању или предаји путних исправа и ти налози остају на снази осим у случају изричитог укидања овом Одлуком.

Овом Одлуком се не даје право било којој особи наведеној у Прилогу на одштету по основу било које накнаде, бенефиција, привилегија односно статуса које је изгубила као резултат примјене налогâ о одузимању или одређивању предаје путних исправа.

Овом Одлуком се проспективно укидају налози о одузимању или предаји путних исправа. Налози се не бришу и остају као саставни дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утјече на било који текући или будући правни поступак или мјеру предузету од стране домаћих органа против особа наведених у Прилогу.

Овом Одлуком се не утјече на право високог представника да у будућности предузме радње против било које од особа наведених у Прилогу, уколико се установи да особа опструира или пријети да опструира проведбу Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не изискује предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Сарајево, 7. октобра  2010.

Др. Валентин Инцко

Високи представник