19.08.2014

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине остатак забране изречене Муниру Алибабићу Одлуком високог представника од 21. октобра 2002. године

101/14

Својом Одлуком од 21. октобра 2002.године (“Одлука из 2002.године”), високи представник је смијенио господина Мунира Алибабића с положаја директора Обавјештајно-безбједносне службе Федерације Босне и Херцеговине. Наведеном Одлуком такође је забрањено г. Алибабићу обављање било које службене, изборне или именоване јавне дужности и кандидовање на изборима те дужности унутар политичких странака (“забрана”). Одлуком из 2002. године је даље изричито утврђена могућност укидања забране према искључивом нахођењу високог представника.

Дана 1. децембра 2006. године, високи представник је издао Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану (“Одлука из 2006.године”), уз ограничења да г. Мунир Алибабић неће обављати ниједну дужност у Министарству безбједности Босне и Херцеговине, Министарству одбране Босне и Херцеговине, Државној агенцији за истраге и заштиту, Државној граничној служби Босне и Херцеговине, Канцеларији за сарадњу с Интерполом, Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине, Оружаним снагама Босне и Херцеговине и свакој другој агенцији, тијелу или јединици надлежној за питања која се односе на јавну безбједност, одбрану и обавјештајну дјелатност. Надаље, г. Мунир Алибабић неће обављати ниједну дужност у Министарству унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине и свакој другој агенцији, тијелу или јединици надлежној за питања која се односе на јавну безбједност, нити у Министарству унутрашњих послова Републике Српске и свакој другој агенцији, тијелу или јединици надлежној за питања која се односе на јавну безбједност.

На основу разматрања предмета г. Алибабића, одлучио сам да остатак ове забране укинем. Господину Муниру Алибабићу се одлуком високог представника више не забрањује да обавља ниједну дужност споменуту у Одлуци из 2006. године. Ради избјегавања сваке сумње, свака забрана која произлази из Одлуке из 2002. године овим се путем укида.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност Одлука из 2002. и 2006. године. Као и Одлуком из 2006. године, ни овом Одлуком не овлашћује се г. Алибабић да се врати на дужности са којих је смијењен на основу Одлуке из 2002. године нити му се даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 2002. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање остатка забране наметнуте Одлуком из 2002. године. Одлука из 2002. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем правном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом декларативно се обухваћају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” и “Службеном гласнику Федерације Босне и Херцеговине”.

Сарајево, 19. августа 2014. Др. Валентин Инцко Високи представник