23.10.2003

Концепт и садржај

Шта одлука босанскохерцеговачких власти о унутрашњем дугу значи за вас?

У циљу омогућавања једноставног и прецизног информирања у вези са споразумом о управљању финансијским одговорностима БиХ који су усвојили премијери у децембру 2003. године, информација о томе објављена је у новинама у јануару 2004. године. Ово објашњава природу и обим преосталих захтјева и предложених начина за њихово рјешавање. Ова информација такође упучује грађане на релевантна владина тијела (са телефонским бројевима) гдје могу потражити додатне информације.