23.10.2005

Концепт и садржај

Друга фаза ОХР-ове медијске кампање и кампање информисања јавности започета 1. априла 2005. године тече заједно са кампањом информисања јавности коју је покренуо ЕУПМ. Циљ кампање је информисање јавности и полиције о предностима реформе полиције.

У Босни и Херцеговини тренутно постоји петнаест различитих полицијских органа. За државу величине БиХ таква организација неодржива је и нелогична у погледу борбе против криминала. Ревизијом полицијског сектора коју је у јуну 2004. године провела Европска комисија утврђено је да су полицијске снаге у БиХ подијељене, да имају превише запослених, те да не могу ефикасно функционисати преко ентитетских и кантоналних граница. Такво мишљење касније је потврдила и Комисија за реформу полиције у чијем саставу су радили домаћи и међународни полицијски стручњаци. Комисија је тренутни систем оцијенила као прескуп и недовољно ефикасан у борби против криминала. Предложила је да се бројне полицијске снаге широм земље организују у јединствену структуру, гдје ће све надлежности за провођење закона бити на државном нивоу.

Реформа полиције је средство за превладавање системских недостатака у организацији полиције у БиХ. Њоме се обебјеђује постизање најбољих примјера из европске праксе у ефикасном раду полицијских служби за грађане БиХ. ЕУ је нагласила да је реформа полиције услов да БиХ почне преговоре о Споразуму о стабилизацији и придруживању.

У кампањи се наглашава да јединствена полицијска структура:

  • обезбјеђује да полиција буде ослобођена политичког утицаја;
  • обезбјеђује полицајцима и полицајкама професионалну службу, уз приступ модерној опреми, одговарајуће могучности напредовања у каријери и боље плате, бенефиције и обуку;
  • представља услов за улазак у ЕУ;
  • креирана је на основу техничких критерија и критерија за спровођење закона и има за циљ ефикаснију борбу против криминала.

Ова кампања информисања јавности ће се одвијати током априла и маја, и чине је: ТВ спотови, постери, новинске обавијести, радијски џинглови и радијске емисије (уживо с јављањем слушалаца у програм) организоване широм БиХ.