ILIDŽA

 

Stup, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Butmir, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ - SSNO BEOGRAD Hrasnica, Izvrsni organi (Izvrsno vijece, Vlada, Vijece ministara), REPUBLICKO IZVRSNO VIJECE SRBiH
Vrelo Bosne, Zakonodavni organi (Skupstina SR BiH, R BiH i dr.), REPUBLICKA SKUPSTINA SR BiH Butmir, Izvrsni organi (Izvrsno vijece, Vlada, Vijece ministara), REPUBLICKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE Blazuj, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU
Ilidza, Sekretarijat unutrasnjih poslova, REP.SEKR. ZA UNUT.POSLOVE Blazuj, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SLUZBA DRUSTV.KNJIGOV.ILIDZA Rudnik, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DRUSTVENI DOM SSRNJ
Stup, PIO - Penzijsko invalidsko osiguranje, SIZ PIO BIH SARAJEVO Osijek, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SAVEZ RADNOG NARODA (podruznica OSIJEK 24B) Rakovica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SAVEZ BORACA KASINDO
Butmir, Ostala drzavna imovina, VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BiH