GRADAČAC

 

Gradacac I, Sudski organi, OPSTINSKI SUD GRADACAC Zelinja Donja, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS SOCIJALISTICKI SAVEZ RADNOG NARODA Kerep, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS SOCIJALISTICKI SAVEZ RADNOG NARODA
Biberovo Polje, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS SOCIJALISTICKI SAVEZ RADNOG NARODA Hrgovi Donji, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS SAVEZ SOCIJALISTICKE OMLADINE Sibovac, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS SAVEZ SOCIJALISTICKE OMLADINE
Sibovac, Republicki sizovi, DS REPUBLICKI SIZ ZA VODOPRIVREDU Jelovce Selo, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), MJESNA KONFERENCIJA SOCIJAL.SAVEZA Gradacac II, Ostala drzavna imovina, DS REPUBLICKI HIDROMETER.ZAVOD
Gradacac I, Ostala drzavna imovina, DS SAVEZ PENZIONERA BIH Gradacac II, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS MJESNA KONFERENCIJA SSRN SVIRAC Gradacac I, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), OPCINA GRADACAC
Gradacac I, Sekretarijat unutrasnjih poslova, OPST. SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE