DOBOJ

 

Bozinci, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SAVEZ CITAONICA Stanari, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SEKRETARIJAT UNUTRASNJIH POSLOVA Johovac, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE
Kostajnica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DOM SSRN-MJESNA ZAJEDNICA Majevac, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SK OP DOBOJ MJESNI URED MAJEVAC Makljenovac, Ostala vojna imovina, SFRJ SAVEZNI SEKRETARIJAT NARODNE ODBRANE
Makljenovac, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SAVEZ RN SFRJ Lukavica Rijeka, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SSRN BIH Velika Bukovica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SAVEZ RADNOG NARODA
Sevarlije, Ostala vojna imovina, SFRJ SAVEZNI SEKRETARIJAT NARODNE ODBRANE Potocani, Ostala vojna imovina, SFRJ SAVEZNI SEKRETARIJAT NARODNE ODBRANE Prisade, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU
Miljkovac, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Doboj, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Doboj, Sudski organi, OKRUZNI SUD I OPSTINSKI SUD
Doboj, Ostala drzavna imovina, REPUBLICKI HIDROMETOROLOSKI ZAVOD SARAJEVO Doboj, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SEKRETARIJAT UNUTRASNJIH POSLOVA Doboj, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SLUZBA DRUSTVENOG KNJIGOVODSTVA
Doboj, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), OPS.KOM SK BIH, OPC.VIJECE SAV.SINDIKATA BIH, OPS.KONF.SSRN BIH, OPS.ODBOR SUBNORA, OPS.KONF.SSO BIH Lipac, Stabovi teritorijane odbrane, OPSTINSKI STAB TERITORIJALNE ODBRANE Sevarlije, Stabovi teritorijane odbrane, OPSTINSKI STAB TERITORIJALNE ODBRANE
Doboj, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SAVEZ RADNOG NARODA sa 1/2 Doboj, PIO - Penzijsko invalidsko osiguranje, ZAJEDNICA PENZ.INVAL.OSIG.BIH FIL.DOBOJ Doboj, Ostala vojna imovina, OPSTINSKI SEKRETARIJAT NARODNE ODBRANE