Босна и Херцеговина као “мирна и одржива земља која се чврсто налази на путу европске интеграције” дугорочни је циљ Управног одбора Савјета за имплементацију мира, а остварење овог циља представља и фокус дјеловања OHR-а.

Политички директори Управног одбора Савјета за имплементацију мира су на састанку у Бриселу 26. и 27. фебруара 2008. године утврдили захтјеве које органи БиХ треба да испуне прије затварања OHR-а. Ови захтјеви су јасно постављени и одобрени од стране Управног одбора Савјета за имплементацију мира, а органи Босне и Херцеговине већ су их претходно прихватили. Циљеви које органи БиХ треба да испуне прије затварања OHR-а су:

  • Прихватљиво и одрживо рјешење питања расподјеле имовине између државе и других нивоа власти;
  • Прихватљиво и одрживо рјешење за војну имовину;
  • Потпуна имплементација Коначне одлуке за Брчко;
  • Фискална одрживост (промовисана путем Споразума о утврђивању сталне методологије за утврђивање коефицијената за расподјелу средстава УИО-а и оснивање Националног фискалног вијећа); и
  • Заживљавање владавине права (демонстрирано путем усвајања Државне стратегије за ратне злочине, доношењем Закона о странцима и азилу и усвајањем Државне стратегије за реформу сектора правосуђа).

Поред ових циљева, Управни одбор Савјета за имплементацију мира је такође утврдио два услова које треба испунити прије затварања OHR-а:

  • Потписивање ССП-а; и
  • Позитивна процјена ситуације у БиХ од стране Управног одбора Савјета за имплементацију мира заснована на пуном поштовању Дејтонског мировног споразума.

Управни одбор Савјета за имплементацијумира је редовно на својим састанцима од фебруара 2008. године вршио увид у помаке остварене у погледу реализације програма 5+2. Иако су у неким областима остварени помаци, хронично неслагање водећих политичких странака довело је до застоја који је спријечио пуну реализацију програма.