14.12.2009 20/09

Одлукa о даљем продужењу мандата међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и именовању Свена Мариуса Уркеа да тај мандат извршава

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дана у члану V Анекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узимајући у обзир члан II.1.(д) претходно наведеног Споразума према којем високи представник “пружа помоћ када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се јаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака са Конференције о провођењу мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, а на којој је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да употриеби свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о провођењу цивилног дијела мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када процијени да је то неопходно” о одређеним питањима укључујући (према тачки (ц) овог става) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Уз уважавање става I.2.а Закључака донесених на наведеној конференцији у Бону којима се потврђује “да је непристрасно и независно правосуђе” од “суштинског значаја за владавину права и помирење у Босни и Херцеговини”, да процес именовања судија и тужилаца мора бити заснован на способностима;

Имајући на уму став 12. 1. Декларације коју је донио Савјет за провођење мира на састанку одржаном у Мадриду 16. децембра 1998. године, у којем је јасно речено да Савјет сматра да је успостава правне државе, у коју сви грађани имају повјерења, предувјет за трајни мир те за самоодрживу економију која може да привуче и задржи и стране и домаће улагаче;

Констатујући да је Управни одбор Савјета за провођење мира у свом коминикеу донесеном у Сарајеву 31. јула 2002. године позвао органе власти да помогну у благовременом успостављању Високог судског и тужилачког савјета и у преструктурирању судског и тужилачког система;

Имајући у виду изјаву Управног одбора Савјета за провођење мира од 5. марта 2004. године, којом је Управни одбор у цијелости подржао “процес високих судских и тужилачких савјета као најбољу прилику за ову земљу да успостави модерно, независно и мултиетничко правосуђе и постигне европске стандарде у овој области”;

Имајући исто тако у виду да је Управни одбор Савјета за провођење мира, у коминикеу донесеном након састанка у Сарајеву 23. јуна 2006. године, “апеловао на органе власти БиХ да се дисциплиновано и ефикасно позабаве кључним реформама у области владавине права, укључујући сталну подршку јаком и независном правосуђу и раду Високог судског и тужилачког савјета”;

С обзиром да је Управни одбор Савјета за провођење мира 20. октобра 2006. године, с разочарењем констатовао покушаје политичара да наруше независност и ефикасност судија и тужилаца, али исказао повјерење у спремност институција Босне и Херцеговине да ријеше овај проблем, те посебно подржао Високи судски и тужилачкисавјет у настојањима да осигура да судије и тужиоци буду ослобођени и заштићени од политичког уплитања у њихов рад;

Констатујући да је Управни одбор Савјета за провођење мира 31. октобра 2007. године позвао на даље јачање државних институција и још једном изразио забринутост због најава да би се одређене реформе могле једнострано поништити ентитетским одлукама о повлачењу надлежности које су већ раније пренесене на државу;

Потврђујући одредбу Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине («Службени гласник Босне и Херцеговине», бр. 25/04, 93/05 и 48/07), члан 91., став (7) којом се предвиђа ангажовање међународних експерата за рад у Савјету;

Присјећајући се ранијих одлука високог представника од 3. јуна 2004. године, 3. јуна 2005. године, 26. јануара 2006. године, 1. августа 2006. године и 15. јуна 2007. године о именовању чланова и савјетника Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, те Одлуку којом се продужава мандат господина Свена Мариуса Уркеа на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине од 25.јуна 2008. године;

Упознат с једногласном одлуком Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине да се затражи продужење мандата међународног члана Савјета, г. Свена Мариуса Уркеа, донесеном 14. октобра 2009. године и пратећег писма предсједника Савјета господина Милорада Новковића од 26. октобра 2009. године;

Наглашавајући да је професионално и независно правосуђе кључни услов за евро-атлантску интеграцију Босне и Херцеговине, те да Високи судски и тужилачкисавјет има темељну улогу у осигурању одржавања независног, непристрасног и професионалног правосуђа;

Констатујући да је Високом судском и тужилачком савјету и даље потребна подршка како би се надаље сачувало од сталних изазова његовој улози и независности;

Високи представник овим доноси сљедећу

 

ОДЛУКУ

о даљем продужењу мандата међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и именовању Свена Мариуса Уркеа да тај мандат извршава

 

Члан 1.

(Продужење мандата)

Овом Одлуком одређује се продужење мандата међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине.

Члан 2.

(Мандат)

Међународни члан Савјета може бити члан интерних тијела Високог судског и тужилачког савјета у складу са Законом о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине и Пословником Високог судског и тужилачког савјета.

Члан 3.

(Рок продужења)

Мандат међународног члана Савјета престаје 31. децембра 2012. године.

Члан 4.

(Свен Мариус Урке као међународни члан)

(1) Мандат међународног члана из чл. 1., 2. и 3. ове Одлуке извршаваће Свен Мариус Урке.

(2) У случају да Свен Мариус Урке не може извршавати мандат међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, Савјет ће именовати међународног члана, уз услов да су обезбијеђена средства потребна за извршавање тог мандата.

Члан 5.

(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

 

Сарајево, 14. децембра 2009.                                                  др.Валентин Инцко 

                                                                                                   Високи представник