10.06.2011 09/11

Обавјештење о престанку примјене Одлуке Високог представника о ревидирању налога којима се блокирају сви банковни рачуни

Обавјештење о престанку примјене Одлуке Високог представника о ревидирању налога којима се блокирају сви банковни рачуни које посједују, чији су имаоци односно који гласе на име одређених лица, донесене 5.9.2008. те с тим повезаних налога Високог представника

Чланом 7. Одлуке високог представника којом се ревидирају налози којима се блокирају сви банковни рачуни које посједују, чији су имаоци односно који гласе на име одређених лица, коју је високи представник донио 5. септембра 2008. године, предвиђа се да њене одредбе заједно с ранијим налозима о блокирању свих банковних рачуна које посједују, чији су имаоци односно који гласе на име одређених лица, престају да се примјењују протеком десет (10) дана од:

а)     доласка Ратка Младића у Хаг/МКСЈ након његовог хапшења или   предаје надлежним органима;

б)     смрти Ратка Младића потврђене од стране МКСЈ-а; или

ц)     повлачења оптужнице против Ратка Младића од стране Канцеларије тужиоца/МКСЈ-а.

Будући да је Ратко Младић ухапшен 26. маја 2011. године, те пребачен у Хашки трибунал/МКСЈ 31.маја 2011. године, Одлука високог представника о ревидирању налога којима се блокирају сви банковни рачуни које посједује, чији су имаоци односно који гласе на име одређених лица, донесена 5. септембра 2008. године, заједно с Налозима високог представника бр. 01/03 и 02/03 од 7. марта 2003. године, бр. 05/03 до 18/03 од 7. јула 2003 године, бр. 19/03 до 28/03 од  9. фебруара 2004. године, бр. 29/04 и 30/04 од 30. јуна 2004. године, бр. 31/04 од 2. јула 2004. године и бр. 32/04 до 37/04 од 16. децембра 2004. године, аутоматски су престали (ће аутоматски престати) да се примјењују на дан 10. јуни 2011. године

Ово Обавјештење упућује се Централној банци Босне и Херцеговине, Агенцији за банкарство Републике Српске и Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, а објављује се у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 10. јуна, 2011.                                                      

 

Др. Валентин Инцко

Високи представник

Прилог:

Списак особа на које се односи Обавјештење о престанку примјене Одлуке Високог представника о ревидирању налога којима се блокирају сви банковни рачуни које посједују, чији су имаоци односно који гласе на име одређених лица, донесене 5. септембра 2008. године, те с тим повезаних налога Високог представника

  1. Момчило Мандић

  2. Милован Бјелица  

  3. Славко Рогуљић

  4. Драган Лаловић

  5. Драган Спасојевић

  6. Миленко Врачар

  7. Драгомир Васић  

  8. Александар Саша Караџић

  9. Лука Караџић

10. Соња Караџић

11. Љиљана Зелен Караџић

12. Ђојо Арсеновић 

13. Звонко Бајагић 

14. Богдан Суботић

15. Жарко Николић

16. Јован Ђого

17. Драган Башевић 

18. Вељко Боровчанин 

19. Самојко Ђорда

20. Љубан Ећим

21. Радомир Којић

22. Томислав Ковач

23. Предраг Кујунџић

24. Милован Маријановић

25. Иван Шарац 

26. Мирко Шаровић 

27. Зоран Петрић 

28. Миле Пејчић   

29. Љубиша Беара           

30. Мирослав Брало          

31. Властимир Ђорђевић 

32. Горан Хаџић

33. Владимир Лазаревић    

34. Сретен Лукић