19.08.2014

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Мари Јурковић Одлуком високог представника од 7. септембра 2000. године

85/14

Својом Одлуком од 7. септембра 2000.године (“Одлука из 2000.године”), високи представник је смијенио госпођу Мару Јурковић с положаја прочелнице Одјела опште управе, културе и спорта у Чапљини. Наведеном Одлуком такође је забрањено гђи Јурковић кандидованаје за изборну или именовану дужност и обављање именоване јавне дужности (“забрана”) осим ако се не овласти да се за исту кандидује односно да исту обавља.

На основу разматрања предмета гђе Јурковић, одлучио сам да ову забрану укинем. Госпођи Мари Јурковић се одлуком високог представника више не забрањује да се кандидује за изборну или именовану дужност и да обавља именовану јавну дужност. Ради избјегавања сваке сумње, свака забрана која произлази из Одлуке из 2000. године овим се путем укида.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност Одлуке из 2000. године. Овом Одлуком не овлашћује се гђа Јурковић да се врати на дужност са које је смијењена на основу Одлуке из 2000. године. Такође, овом Одлуком, њој се не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубила као резултат Одлуке из 2000. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање Одлуке из 2000. године. Одлука из 2000. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на рјешење нити се њом на други начин не прејудицира рјешење у било којем правном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом декларативно се обухватају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

Сарајево, 19. августа 2014.
Др. Валентин Инцко
Високи представник