19.08.2014

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Химзи Ђонки Одлуком високог представника од 6. јуна 2009. године

97/14

Својом Одлуком од 6. јуна 2009.године (“Одлука из 2009. године”), високи представник је смијенио господина Химзу Ђонку с положаја полицијског комесара Херцеговачко-неретванског кантона и забранио му приступ у просторије његове бивше канцеларије. Наведеном Одлуком такође је забрањено г. Ђонки обављање било које службене, изборне или именоване јавне дужности као и кандидовање на изборима и обављање дужности у политичкој странци (“забрана”). Одлуком из 2009. године је даље изричито утврђена могућност укидања забране према искључивом нахођењу високог представника.

На основу разматрања предмета г. Ђонка, одлучио сам да ову забрану укинем. Господину Химзи Ђонки се одлуком високог представника више не забрањује да обавља било коју службену, изборну или именовану јавне дужност као и кандидовање на изборима и обављање дужности у политичкој странци. Ради избјегавања сваке сумње, свака забрана која произлази из Одлуке из 2009. године овим се путем укида.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност Одлуке из 2009. године. Овом Одлуком не овлашћује се г. Ђонко да се врати на дужности са којих је смијењен на основу Одлуке из 2009. године. Такође, овом Одлуком, њему се не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 2009. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање Одлуке из 2009. године. Одлука из 2009. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем правном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом декларативно се обухваћају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и “Службеним/Народним новинама Херцеговачко-неретванског кантона”.

Сарајево, 19. августа 2014.
Др. Валентин Инцко
Високи представник