10.06.2011 OHR

Обавјештење о Одлуци Високог представника којом се укида Налог о одузимању путних исправа одређених лица

Дана 10. јула 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану В Анекса 10  Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа (налози о одузимању путних исправа) које припадају одређеним лицима, у циљу спречавања активности које опструирају или пријете да опструирају процес проведбе мира који се одвија под окриљем Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

Након пажљивог разматрања настављене примјене ових налога на поједина лица на које се исти односе и након консултација обављених с релевантним партнерима одговорним за беyбједност и провођење закона, закључио сам да више не постоје разлози за одузимање путних исправа овим истим одређеним лицима од стране високог представника. Стога овим путем одлучујем да се налози о одузимању путних исправа укину за лица наведена у Додатку овог Обавјештења (у даљем тексту: Додатак).

Лица наведена у Додатку имаће право да им се врате њихове путне исправе, укључујући и личну карту, а које су одузете на основу налога о одузимању путних исправа.

Овакав исход оправдавају начела праведности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите процеса проведбе мира и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност налогâ о одузимању путних исправа и ти налози остају на снази осим у случају изричитог укидања овом Одлуком у односу на лица наведена у Додатку. Овом Одлуком се не даје право било којем лицу наведеном у Додатку на одштету по основу било које накнаде, бенефиција, привилегија односно статуса које је изгубило као резултат примјене налогâ о одузимању путних исправа.

Овом Одлуком се проспективно укидају налози о одузимању путних исправа. Налози се не бришу и остају као саставни дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на било коју текућу или будућу истрагу против лица наведених у Додатку.

Овом Одлуком се не утиче на право високог представника да у будућности предузме радње против било којег лица наведеногу Додатку, уколико се установи да лице опструише или пријети да опструише проведбу Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не изискује предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Сарајево, 10. јуна, 2011.

Др. Валентин Инцко

Високи представник