30.07.2008

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине Налог о одузимању путних исправа одређеним лицима

Бр.  02/08

Дана 9 јануара 2008. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану V Анекса 10  Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа (Налози о одузиману путних исправа) које припадају одређеним лицима, у циљу спречавања активности које опструишу или пријете да опструишу процес провођења мира који се одвија под окриљем Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

На основу пажљивог разматрања даље примјене ових налога на неке од лица на која се исти односе и након обављених консултација са Међународним кривичним судом за бившу Југославију као и са другим релевантним међународним и домаћим партнерима одговорним за безбједност и провођење закона, закључио сам да више не постоје разлози за одузимање од стране високог представника путних исправа ових истих одређених лица. Стога сам овим путем одлучио да се налози о одузимању путних исправа укину за лица наведена у Прилогу А овог Обавјештења (у даљем тексту: Прилог А).

Лица наведена у Прилогу А ће имати право да им се врате путне исправе, укључујући и личне карте, а које су одузете на основу Налога о одузимању путних исправа.

Овакав исход оправдавају начела праведности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите процеса провођења мира и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност налогâ о одузимању путних исправа и ти налози остају на снази осим у случају изричитог укидања овом Одлуком у односу на лица наведена у Прилогу А. Овом Одлуком се не даје право било којем лицу наведеном у Прилогу А на одштету по основу било које накнаде, бенефиција, привилегија односно статуса које је изгубило као резултат примјене налогâ о одузимању путних исправа.

Овом Одлуком се проспективно укидају налози о одузимању путних исправа Налози се не бришу и остају као саставни дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на било коју текућу или будућу истрагу против лица наведених у Прилогу А.

Овом Одлуком се не утиче на право високог представника да у будућности предузме мјере против било којег од лица наведених у Прилогу А, уколико се установи да лице опструише или пријети да опструише провођење Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не изискује предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Сарајево, 30. јула 2008.

Мирослав Лајчaк

Високи представник