23.10.2012 OHR

Обавијест о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Радиславу Јовичићу Одлуком високог представника, од 6. јуна 2009. године

Својом Одлуком од 6. јуна 2009.године (“Одлука из 2009.године”), високи представник је смијенио господина Радислава Јовичића са положаја у Државној агенцији за истраге и заштиту Босне и Херцеговине (СИПА). Наведном Одлуком такође је забрањено г. Јовичићу обављање сваке званичне, изборне или именоване јавне функције, кандидовање на изборима и обављање функције у политичким странкама (“забрана”). Одлуком из 2009. године је даље изричито утврђена могућност укидања забране према искључивом нахођењу високог представника.

На основу пажљивог разматрања предмета г. Јовичића и након што је закључено да више не постоје разлози за његово смјењивање, те да он више не представља пријетњу за имплементацију мира, институционалну цјеловитост односно демократију у Босни и Херцеговини, одлучио сам да ову забрану укинем. Радиславу Јовичићу се овим изричито дозвољава обављање званичне, изборне или именоване јавне функције, кандидовање на изборима и обављање функције у политичким странкама.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не ставља се у питање валидност одлуке из 2009. године. Овом Одлуком се не овлашћује г. Јовичић да се врати на функцију са које је смијењен на основу Одлуке из 2009. године. Такође, овом Одлуком, њему се не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 2009. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање Одлуке из 2009. године. Одлука из 2009. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на право високог представника да поново смијени г. Јовичића уколико се установи да је исти, током будућег вршења јавне функције, прекршио своју заклетву да ће поштовати Устав Босне и Херцеговине и поступати у складу с Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини, заклетву која је слободно дата као услов који претходи укидању забране.

Овом се Одлуком не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем правном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом се декларативно обухваћају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.Сарајево, 23. октобра, 2012. Др. Валентин Инцко
Високи представник