23.06.2006 PIC SB Political Directors Sarajevo

Коминике Управног одбора Савјета за имплементацију мира

Пут ка одговорности: од имплементације мира до евро-атлантских интеграција

Сажетак

Политички директори Управног одбора Савјета за имплементацију мира (ПИЦ) су се сагласили на својој сједници у Сарајеву, одржаној 22. и 23. јуна 2006. године, да је у интересу свих да Босна и Херцеговина преузме пуну одговорност за властите послове. У том циљу, Канцеларија високог представника се затвара 30. јуна 2007. године. Припреме за затварање Канцеларије почињу одмах. Управни одбор се сагласио да почетком 2007. године потврди своју одлуку о затварању ОХР-а, при чему ће узети у обзир укупну ситуацију у БиХ и региону. Управни одбор ће затим од Савјета безбједности УН-а тражити одобрење за затварање ОХР-а.  

Управни одбор је изразио мишљење да се природа ангажмана међународне заједнице у БиХ морала промијенити с преласком БиХ из фазе имплементације мира у фазу евро-атлантских интеграција.

С обзиром да се природа ангажмана међународне заједнице у БиХ мијења, предстојећи избори имају посебан значај. Политичари који буду изабрани 1. октобра биће одговорни за осигурање ефикасног рада органа власти у интересу свих грађана Босне и Херцеговине.

Управни одбор је обавијештен о намјерама Европске уније да појача свој ангажман у контексту затварања ОХР-а. Одбор је изразио мишљење да ће оснажена Канцеларија специјалног представника Европске имати важан удио у свеобухватном ангажману Европске уније након затварања ОХР-а. Управни одбор очекује континуирану размјену информација у вези са одговарајућим процесом планирања.

Међународна заједница ће остати потпуно ангажована, уз значајнији ангажман Европске уније и даљње присуство ЕУФОР-а, Полицијске мисије ЕУ, НАТО-а и других међународних организација.

Управни одбор је нагласио да ни прије ни послије 30. јуна 2007. године неће толерисати било какве покушаје усмјерене на угрожавање Дејтонског мировног споразума. Политички директори су још једном потврдили да је Босна и Херцеговина (БиХ) призната суверена држава чији је територијални интегритет гарантован Дејтонским мировним споразумом.

Управни одбор је свесрдно подржао настојања Владе БиХ да оконча преговоре о потписивању Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) до краја 2006. године. Управни одбор је поново нагласио потребу испуњавања услова како би се преговори о потписивању ССП-а са Европском унијом окончали и како би се БиХ охрабрила да брже крене путем према Европи.

Иницијативе за побољшање добробити босанскохерцеговачких грађана, које је могуће предузети прије избора, обухватају доношење Закона о високом образовању, Закона о облигацијама и Закона о лијековима, као и промовисање централизације функције супервизије банака. Босанскохерцеговачки органи морају такође хитно ријешити спор око расподјеле прихода.

Даље, босанскохерцеговачки политичари морају постићи споразум о реформисаној полицији у складу са три принципа Европске уније у оквиру Дирекције за реформу полиције. Управни одбор је посебно констатовао да је Дирекција за реформу полиције легитимно, техничко тијело које је основано да би израдило план имплементације у складу са Политичким споразумом којег су 5. октобра прошле године усвојили сви парламенти у БиХ, укључујући и Народну скупштину Републике Српске. Босанскохерцеговачки политичари морају такође завршити реформу јавног радио и телевизијског система (ПБС). То су обавезе које се морају испоштовати, а уједно и предуслови за окончање преговора о потписивању ССП-а. 

Управни одбор је такође још једном нагласио потребу за остваривањем потпуне сарадње са Хашким трибуналом, што је такође један од предуслова за окончање преговора о потписивању Споразума о стабилизацији и придруживању с Европском унијом.

Управни одбор је напоменуо да Предсједништво БиХ још увијек није постигло споразум о нивоу националне заступљености у саставу оружаних снага, као ни о структури снага и њиховом стационирању. Управни одбор је изразио наду да ће одлука, која ће бити у складу са законом и критеријумима спремности јединствене војне силе по НАТО-овим стандардима, бити донесена до 1. јула. 

Босанскохерцеговачки политичари морају уставну реформу третирати као приоритетно питање како би изградили одрживу демократију.

 

Коминике

Управног одбора Савјета за имплементацију мира

Политички директори Управног Одбора Савјета за имплементацију мира су се 22. и 23 јуна 2006. године састали у Сарајеву са представницима органа власти Босне и Херцеговине.

Управни одбор је нагласио да ни прије ни послије 30. јуна 2007. године неће толерисати покушаје да се угрози Дејтонски мировни споразум. Политички директори су још једном потврдили да је Босна и Херцеговина призната суверена држава чији је територијални интегритет гарантован Дејтонским мировним споразумом.

Ова чињеница се неће мијењати без обзира на обим и природу ангажмана међународне заједнице у БиХ, а међународна заједница ће наставити да штити и унапређује напредак постигнут током имплементације Дејтонског споразума.

Политички директори су се сагласили да је у интересу свих да Босна и Херцеговина преузме потпуну одговорност за властите послове. У том циљу, ОХР ће одмах отпочети припреме за затварање које је планирано 30. јуна 2007. године. Управни одбор се сагласио да ће још једном размотрити и почетком 2007. године потврдити одлуку о затварању ОХР-а узимајући при том у обзир укупну ситуацију у БиХ и региону.

Ова одлука одражава напредак који је Босна и Херцеговина остварила од потписивања Дејтонског мировног споразума и представља шансу за БиХ.

Управни одбор је изразио мишљење да се природа ангажмана међународне заједнице у БиХ морала промијенити с преласком БиХ из фазе имплементације мира у фазу евро-атлантских интеграција.

У међувремену, Управни одбор је констатовао да ће се ангажман међународне заједнице у БиХ и даље бити значајан:

  • У принципу, ЕУ је одлучила да појача своје присуство у БиХ у контексту затварања ОХР-а. Управни одбор је поздравио ову одлуку и изразио став да то значи да би Канцеларија специјалног представнике ЕУ могла имати улогу координатора активности међународне заједнице и ангажовати се, заједно са босанскохерцеговачким органима власти, на бројним питањима, укључујући и одржавање мира и стабилности, те пружање помоћи у одвијању процеса реформи, укључујући уставну реформу.
  • ЕУФОР ће остати у БиХ у 2007. години и даље док то буде потребно. Стално присуство ЕУФОР-а је израз опредијељености да се спријечи повратак на   сукобе и да се одржи безбједно окружење у БиХ.
  • Полицијска мисија ЕУ ће наставити пружати подршку активностима на успостави одрживих, професионалних и мултиетничких полицијских снага у БиХ.
  • НАТО ће наставити да помаже БиХ да испуни услове за чланство у Програму «Партнерство за мир» и, на крају, за чланство у НАТО савезу.
  • УН, Свјетска банка, ММФ, ОЕБС, Савјет Европе, као и велики број билатералних донатора ће и даље бити активни у БиХ.

Управни одбор је констатовао напредак који је до данас постигнут у преговорима око Споразума о стабилизацији и придруживању. Након потписивања овог Споразума, БиХ ће ући у нову фазу. Планирано је да се то деси до краја 2006. године, а то се може испунити само ако босанскохерцеговачки органи власти и даље буду ангажовани у процесу реформи.

С обзиром да се природа ангажмана међународне заједнице у БиХ мијења, предстојећи избори имају посебан значај. Политичари који буду изабрани 1. октобра биће одговорни за осигурање ефикасног рада органа власти у интересу свих грађана Босне и Херцеговине.

Управни одбор је констатовао да је високи представник у свом обраћању Паралементу 24. маја дефинисао критеријуме на основу којих се може процијенити успјех политичких странака и политичара. Области у којима странке могу и треба да постигну напредак прије 1. октобра обухватају:

I.      Закон о високом образовању којим ће се ускладити стандарди на предавањима и испитима на свим универзитетима у БиХ, што је један од услова болоњског процеса.

II.      Израдити законе о усмјереном и предшколском образовању, те агенцији која ће утврдити стандарде за основно и средње образовање, и упутити их Парламенту.

III.     Закон о облигацијама којим ће се модернизовати привредно законодавство и на тај начин охрабрити улагања у БиХ и помоћи отварање нових радних мјеста.

IV.     Закон о лијековима којим ће се створити услови да лијекови који су доступни у БиХ буду прописно контролисани у погледу квалитета и конкурентне цијене.

V.      Централизација система супервизије банака која ће додатно побољшати ефикасност система.

VI.    Остваривање напретка у раду Дирекције за реформу полиције која припрема план имплементације реформе полиције у складу са три принципа Европске комисије за реформу полиције, тј. И) нема политичког уплитања у оперативни рад полиције; ИИ) све законодавне и буџетске надлежности за сва питања која се тичу полиције морају се налазити на државном нивоу, ИИИ) функционалне локалне полицијске области морају се утврдити на основу техничких критеријума за рад полиције, при чему се оперативна команда врши на локалном нивоу.

VII.   Окончање реформе ПБС-а како би се грађанима обезбиједио висок квалитет програма који ће одражавати специфично насљеђе ове земље.

Управни одбор је изразио своје разочарање због чињенице да Парламентарна скупштина није усвојила амандмане на Устав након дуготрајних и конструктивних разговора који су вођени током прошле године. Јасно је да Босна и Херцеговина мора реорганизовати своје структуре како би добила ефикасније органе власти и припремила их за испуњавање услова које поставља интеграција у европске структуре. Такође је јасно да босанскохерцеговачки политичари морају уставну реформу третирати као приоритетно питање како би изградили одрживу демократију и ефикасним учинили институције власти и парламентарне институције. У тим настојањима међународна заједница ће им и даље пружати помоћ.

Управни одбор је констатовао да је Дирекција за реформу полиције легитимно, техничко тијело, које је основано у циљу израде плана имплементације у складу са Политичким споразумом, који су усвојили сви парламенти у БиХ, укључујући Народну скупштину Републике Српске, 5. октобра прошле године. То су обавезе које се морају испоштовати.

Управни одбор је изразио своју забринутост због успоравања темпа економских реформи и неодрживог степена потрошње јавних средстава. Ентитети и други нижи нивои власти се задужују на рачун будућих прихода и преузимају обавезе које нису у стању испоштовати.

Управни одбор је апеловао на органе власти БиХ да финализирају Закон о државном фискалном вијећу и што прије га упуте на Парламент. Управни одбор је позвао Владу Републике Српске да одмах повуче кривичну пријаву против предсједавајућег и директора Управног Одбора Управе за индиректно опорезивање.

Управни одбор је истакао да би требало да органи власти БиХ хитно ријеше спор о расподјели прихода. То је од кључне важности да би се обезбиједило пуно функционисање власти и институција на нижем нивоу, и да би се исказала способност министара финансија у БиХ да сарађују и доносе тешке одлуке.

Управни одбор је констатовао да напредак постигнут у уједињењу Мостара двије године након увођења Статута Града није задовољавајући. Након интервенције високог представника крајем маја, Градско вијеће је усвојило буџет за 2006. годину и предузело кораке ка заокруживању градске управе и уједињењу национално подијељених предузећа која пружају јавне услуге. Међутим, главне странке у Скупштини Града Мостара још увијек нису показале довољну политичку вољу да у потпуности спроведу уједињење градске управе. Политички директори су поздравили улогу коју је високи представник до сада имао и подржали предузимање одлучних мјера, уколико су оне потребне, да се тај процес покрене.

Управни одбор је поздравио директне разговоре између Савјета министара и Дистрикта Брчко који су у току, а чији је други круг одржан 20. и 21. јуна, у организацији Владе САД уз помоћ ОХР-а и супервизора. Управни одбор апелује на стране, посебно Савјет министара, да се интензивно ангажују на рјешавању отворених питања како би се ојачао однос између Дистрикта Брчко и државе. Одлука Управног одбора о затварању ОХР-а чини још хитнијом потребу за налажењем рјешења.

Управни одбор је констатовао стални напредак у спровођењу одбрамбене и обавјештајне реформе, те се похвално изразио о напорима органа власти БиХ да ситуацију у земљи ускладе са евро-атлантским стандардима.

Управни одбор је констатовао да се Предсједништво БиХ још увијек није сагласило у погледу нивоа националне заступљености у саставу оружаних снага, као ни у погледу структура снага и њиховог стационирања. Управни одбор је изразио наду да ће одлука, која ће бити у складу са законом и критеријумима спремности јединствених војних снага по НАТО-овим стандардима, бити донесена до 1. јула. 

Управни одбор је тракође апеловао на органе власти Федерације БиХ да преузму одговорност за питања имовине бившег Федералног министарства одбране у складу са законом. Пропуст да се то уради у блиској будућности ће имати негативан утицај на спровођење реформе одбране у овој области.

Управни одбор је позвао органе власти БиХ да се активно ангажују у процесу реформе јавне управе. Ово је кључни елемент у рационализацији административних структура како би државна служба боље служила грађанима. Канцеларија координатора реформе јавне управе финализује државну стратегију и акциони план за државу, ентитете и Дистрикт Брчко, у коме ће бити наведени кораци који су потребни да би се обезбиједио брз и опипљив напредак на овом пољу. Управни одбор је апеловао на органе државе, ентитета и Брчког да усвоје државну стратегију и почну са спровођењем акционог плана што је прије могуће.

Управни одбор је поново истакао потребу за пуном сарадњом са Међународним кривичним судом за бившу Југославију. То остаје битан услов за евро-атлантску интеграцију. Управни одбор је изразио жаљење да у 2006. години није постигнут довољан напредак, и апеловао је на органе БиХ, посебно оне у Републици Српској, да испуне своје обавезе и предузму мјере да би се осигурало да се преостали оптуженици, а посебно Караџић и Младић, нађу у Хагу без даљег одлагања.

Управни одбор је апеловао на органе власти БиХ да се дисциплиновано и ефикасно позабаве кључним реформама у области владавине права, укључујући сталну подршку јаком и независном правосуђу и раду Високог судског и тужилачког савјета, те спровођење Државног акционог плана против организованог криминала и корупције.

Управни одбор је такође апеловао на босанскохерцеговачке органе власти да спроведу недавно усвојени закон о државном омбудсману.

Управни одбор је даље подсјетио на то да је од кључне важности да БиХ и оба ентитета поштују одлуке Дома за људска права, укључујући случај Палић и случај несталих лица српске националности у Сарајеву, у складу са Дејтонским мировним споразумом и другим међународним обавезама.

Управни одбор је истакао потребу да се на државном нивоу преузме одговорност за бољи законски оквир у области образовања у складу са међународним обавезама из Европског партнерства и чланства у Савјету Европе. Осим тога, Влада и Парламент морају се хитно позабавити законима о средњем стручном образовању и обуци, агенцији за основно и средње образовање, те предшколским образовањем. Органи власти БиХ морају се озбиљно поставити према питању сегрегације и стандарда у школама како би се изградио одржив образовни систем за младе Босне и Херцеговине.

Сљедећи састанак Савјета за имплементацију мира одржаће се у Сарајеву 19. и 20. октобра 2006. године.