pravnasigurnost-front
22.04.2023 OHR

Кампања информисања јавности „Правна сигурност је закон“

Прихватљиво и одрживо рјешење питања расподјеле имовине између државе и других нивоа власти је један од пет циљева које је Савјет за провођење мира поставио у Програму 5+2, а ради остварења дугорочног циља – Босне и Херцеговине као мирне и одрживе земље која се чврсто налази на путу европских интеграција.

Уређење питања државне имовине већ 28 година чека одлуку бх. институција и политичара. Рјешавањем овог питања постиже се правна сигурност, што ствара простор за стране и домаће инвеститоре, што води развоју економије (туризма, пољопривреде, малих и средњих предузећа…), што ствара нова радна мјеста, води већим приходима државе, односно бољим услугама за грађане.

Са намјером да подсјети босанскохерцеговачку јавност на ову обавезу те зато што је битно да се ово питање што прије ријеши, Канцеларија високог представника је у априлу 2023. године покренула кампању информисања јавности под називом „Правна сигурност је закон.“

Серијом инфографика и анимација дистрибуисаних на друштвеним мрежама и у електронским медијима, намјера је подсјетити и информисати грађане широм Босне и Херцеговине шта подразумијева проблем државне имовине те на који начин он мора бити ријешен како би се постигла дугорочна правна сигурност, а имовина служила за добробит свих грађана.

Анимације и инфографике су доступне на линку: pravnasigurnost.ba 

Упоредо са овом кампањом информисања јавности, Канцеларија високог представника је, уз подршку Управног одбора Савјета за провођење мира, покренула експертски консултацијски процес који треба да, као резултат, пружи стручно мишљење и информације како би Парламентарној скупштини БиХ пружили помоћ у рјешавању питања државне имовине. У том смислу, формирана је радна група коју чине истакнути домаћи и међународни правни стручњаци.