VAREŠ

 

Vares, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), OPS. KONFERENCIJA S.KOMUNISTA VARES Vares, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SEKRETERIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE VARES Vares, PIO - Penzijsko invalidsko osiguranje, SIZ ZA STAMBENO KOMUNALNU OBLAST VARES
Vares, ZZO - Zajednica zdravstvenog osiguranja, SIZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Vares, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SKUPSTINA OPSTINE VARES Vares, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SAVEZ RNJ
Vares, Stabovi teritorijane odbrane, STAB TERITORIJALNE ODBRANE VARES Strica, Stabovi teritorijane odbrane, STAB TO NASTAVNI CENTAR TO Vijaka, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SEKRETERIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE VARES
Mir, Ostala vojna imovina, SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU SFRJ Budozelje, Ostala vojna imovina, SEKRETERIJAT ZA NARODNU ODBRANU SFRJ