PRNJAVOR

 

Prnjavor, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SUP Prnjavor, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), O.K. SAVEZ KOMUNISTA Prnjavor, Sudski organi, OPSTINSKI SUD
Drenova, Vojna imovina-perspektivna, SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Kremna, Vojna imovina-perspektivna, SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU