21.10.2004

Концепт и садржај

Од 1. јануара 2004.године одговорност за имплементацију Анекса VII Општег Оквирног Споразума за мир у потпуности лежи у рукама бх. власти. Ово је резулат бројних активности и реформи подузетих протеклих година с циљем стварања одрживог оквира за имплементацију Анекса VII за домаће институције.

Ово значи, између осталог, да ће грађани БиХ сурађивати са новим партнерима у процесу кориштења својих права из Анекса VII.  С циљем да пружи основне информације, укључујући адресе на које се грађани БиХ могу обратити са питањима у вези Анекса VII, Министарство за људска права и избјеглице, у сарадњи са Уредом високог представника је издало оглас и летак са циљем информирања грађана БиХ у вези недавног преноса одговорности.

Садржај: Оглас, Летак