Опште информације о OHR-у

Канцеларија високог представника (OHR) је ad hoc међународна институција одговорна за надгледање имплементације цивилних аспеката Мировног споразума којим је окончан рат у Босни и Херцеговини. Функција високог представника је успостављена у складу са Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини, који се обично назива Дејтонски мировни споразум, договореним у Дејтону, држава Охајо, и потписаним у Паризу 14. децембра 1995. године. Високи представник сарађује са грађанима и институцијама Босне и Херцеговине, те међународном заједницом како би осигурали да се Босна и Херцеговина развије у мирну и одрживу демократску земљу, на путу ка интеграцијама у евро-атлантске институције.

OHR ради у правцу момента кад Босна и Херцеговина буде у могућности да преузме  потпуну одговорност за своје послове. Управни одбор Савјета за имплементацију мира, међународног тијела које усмјерава мировни процес, закључио је на састанку у јулу 2011. године да се „нада блиској сарадњи и координацији између појачаног присуства ЕУ, високог представника у БиХ и других представника међународне заједнице, у складу са њиховим постојећим улогама“.

Како би пружила подршку Босни и Херцеговини, Европска унија је појачала своју посвећеност тој земљи.

Статус, особље и финансирање OHR-а

Према Анексу 10 Општег оквирног споразума за мир, OHR има статус дипломатске мисије у Босни и Херцеговини. У OHR-у раде дипломате које шаљу владе земаља чланица PIC-а, међународно особље које OHR директно ангажује, те домаће особље из Босне и Херцеговине. Од јула 2023. године, у OHR-у ради 20 страних држављана, од којих су 16 дипломате које су поставиле владе њихових земаља, и 73 члана домаћег особља.

Од септембра 2002. године сва објављена упражњена радна мјеста у OHR-у су отворена за босанскохерцеговачке грађане. Поред тога, у случајевима када босанскохерцеговачки и страни држављанин, који се пријављују за исто радно мјесто, имају једнаке квалификације и искуство, предност има кандидат из Босне и Херцеговине.

Средства за финансирање OHR-а додјељује Савјет за имплементацију мира, a буџет OHR-а за 2023/2024. годину износи 5.857.618 евра.

Органиграм:

org-chart2023

Контактирајте нас

OHR SARAJEVO
Emerika Bluma 1
71 000 Sarajevo
Tel: 387 33 283 500
Fax: 387 33 283 501
srd@ohr.int
OHR BANJA LUKA
Jovana Dučića 25
78 000 Banja Luka
Tel: 387 51 330 200
Fax: 387 51 330 213
OHR BRATUNAC
Svetog Save bb
75 420 Bratunac
Tel: 387 56 411 093, 411 094
Fax: 387 56 411 098