14.12.2009 18/09

Одлуке којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине

 

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узимајући у обзир члан II.1.(д) претходно наведеног Споразума према којем високи представник “пружа помоћ када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се јаве у вези са провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака са Конференције о провођењу мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, а на којој је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да употриеби свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о провођењу цивилног дијела мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када процијени да је то неопходно” о одређеним питањима укључујући (према тачки (ц) овог става) “мјере којима се осигурава провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Позивајући се такође на став 12. 1. Декларације коју је Савјет за провођење мира донио на свом састанку одржаном у Мадриду 15. и 16. децембра 1998. године, у којем је јасно речено да Савјет сматра да је успостава правне државе, у коју сви грађани имају повјерења, предуслов за трајни мир те за самоодрживу економију која може да привуче и задржи и стране и домаће улагаче;

Свјестан Резолуције Савјета безбједности Уједињених нација бр. 1503 (2003) и изјаве предсједника Савјета безбједности (С/ ПРСТ /2002/21), од 23. јула 2002. године којом се даје подршка стратегији Међународног суда за бившу Југославију (“МКСЈ”) на основу које ће истраге бити завршене до краја 2004. године, све радње у првостепеном поступку до краја 2008. године, а комплетан рад Суда у 2010. години (С/2002/678), тако што ће тежиште ставити на кривично гоњење и суђење лидерима највишег ранга осумњиченим да су најодговорнији за злочине у оквирима надлежности МКСЈ-а, а уступљивањем предмета у којима се ради о онима који евентуално не сносе овај ниво одговорности надлежним домаћим судовима, према потреби, уз јачање способности тих судова да обављају тај посао;

Констатујући да се претходно поменутом Стратегијом окончања рада МКСЈ-а ни на који начин не мијења обавеза земаља да проводе истраге које се односе на оптуженалица којима се неће судити у МКСЈ-у и да предузимају одговарајуће радње у вези с подизањем оптужница и кривичним гоњењем, а при томе имајући на уму првенство које МКСЈ има над домаћим судовима;

Имајући на уму коминике који је донио Управни одбор Савјета за провођење мира на свом састанку одржаном у Сарајеву 3. децембра 2004. године, којим је Управни одбор још једном изразио своју пуну подршку раду домаћих и међународних судија и тужилаца у БиХ, позвао власти БиХ да својим напорима покажу ријешеност да се боре против широко распрострањене корупције, те затражио од свих земаља да помогну у напорима који се улажу у области владавине права путем именовања међународних судија и тужилаца;

Присјећајући се да је у коминикеу донесеном након састанка Управног одбора Савјета за провођење мира одржаног 15. марта 2006. године у Бечу, Управни одбор изразио своју сталну подршку Државном суду који ће омогућити властима у БиХ да се оптужени за ратне злочине ефикасно процесуирају у Босни и Херцеговини, и позвали међународне донаторе да помогну одржавање Суда и његовог рада, који представљају незаобилазни дио укупне реформе правосуђа у БиХ;

Констатујући да је у својој Декларацијидонесеној након састанка одржаног у Сарајеву 29. и 30. јуна 2009. године, Управни одбор Савјета за провођење мира охрабрио органе власти БиХ да потврде своје опредјељење за јачање владавине права предузимањем потребних корака како би се продужили мандати међународних судија и тужилаца, тако што ће позитивно размотрити препоруке МКСЈ-а, и узети у обзир ставове домаћих правосудних институција;

Свјестан заједничких писама која су упутили предсједница Суда Босне и Херцеговине и главни тужилац Босне и Херцеговине домаћим и међународним институцијама, од 9. маја 2008. године, 11. септембра 2008. године и 13. марта 2009. године, којим су тражили продужетак мандата међународних судија и тужилаца;

Такође свјестан писма Транзиционогсавјета успостављеног Споразумом о Канцеларији регистрара да координира транзицију Канцеларије регистрара у домаће институције упућеног Предсједништву, Савјету министара и Високом судском и тужилачком савјету БиХ, од 24. октобра 2008. године, којим се даје подршка продужењу останка међународних судија и тужилаца након децембра 2009. године;

Узимајући у обзир закључке “Извјештаја стручног тима експерата Међународнеканцеларије за кривично право (ИЦЛС) о одрживој транзицији Канцеларије регистрара и подршци међународних донатора Суду Босне и Херцеговине и Тужилаштву Босне и Херцеговине у 2009. години”, поднесеног 15. децембра 2008. године, којим се препоручује продужетак међународне помоћи и након 2009. године;

Имајући на уму “Мишљење о присуству међународних судија и тужилаца послије 31. децембра 2009. године” Високог судског и тужилачког савјета од 25. фебруара 2009. године, којим се изражава подршка наставку међународног присуства у смањеном капацитету;

Констатујући са жаљењем пропуст власти у БиХ у задње двије године да Суду и Тужилаштву осигурају неопходна буџетска средства којим би се осигурао пријем домаћих судија и тужилаца који би постепено замијенили међународне судије и тужиоце чији су мандати требали истећи у току 2009. године, чак након што су биле упознате с овим питањем од стране Транзиционог савјета успостављеног Споразумом о Канцеларији регистрара да координира транзицију Канцеларије регистрара у домаће институције у писму од 24. октобра 2008. године које је упућено Предсједништву, Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине, Савјету министара и Министарству финансија БиХ;

Имајући на уму писма која је упутио тадашњи предсједник МКСЈ-а, господин Фаусто Покар, 22. октобра 2008. године, и његов насљедник господин Патрик Робинсон 30. јуна 2009. године, којима су дали пуну и снажну подршку продужењу мандата међународних судија и тужилаца у Суду и у Тужилаштву Босне и Херцеговине;

Потврђујући обраћања тужиоца МКСЈ-а, господина Сержа Брамерца, Савјету безбједности Уједињених нација 4. јуна и 3. децембра 2009. године, којима се придружио представницима међународне заједнице у Босни и Херцеговини у пружању подршке међународном присуству у правосудним институцијама;

Присјећајући се писама која је високи представник упутио релевантним домаћим институцијама 28. октобра 2008. године, 27. маја 2009. године, 16. јула 2009. године и 19. августа 2009. године, којима је нагласио потребу за правовременим доношењем измјена и допуна Закона о Суду Босне и Херцеговине и Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине којима се предвиђа наставак присуства међународних судија и тужилаца; 

Присјећајући се надаље писма које је високи представник за заједничку вањску и сигурносну политику Европске уније, господин Хавиер Солана, упутио 22. јула 2009. године предсједавајућем Савјета министара, којим је захтијевао промптно дјеловање на продужењу мандата међународних чланова правосуђа након садашњег крајњег рока;

Свјестан потребе да се продужи присуство међународних судија који суде у предметима ратних злочина у првом степену, а који неће бити окончани до времена када им истиче мандат почетком јануара 2010. године;

Констатујући да би непродуживање садашњег мандатног периода међународних судија могло довести до поновног покретања неколико првостепених суђења која су у току, уз озбиљан финансијски утицај и посљедицу да би значајан број свједока требао поново свједочити, што би могло довести до немјерљивог губитка повјерења у правосудни систем Босне и Херцеговине;

Увјерен да је владавина права од врхунског значаја за стабилну и функционалну државу на путу ка придруживању Европској унији;

Наглашавајући потребу да се на правовремен и прописан начин оконча пријенос позиција унутар Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине на држављане Босне и Херцеговине;

Свјестан неопходности да се предсједнику Суда омогући да користи ресурсе на најбољи могући начин, те констатирајући у том смислу значај транзиционог плана;

Свјестан хитности;

Узевши у обзир и размотривши сва ова питања;

Високи представник овим доноси сљедећу

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине

и којом се наређује органима власти Босне и Херцеговине да осигурају да услови за престанак међународног присуства преносом позиција на држављане Босне и Херцеговине буду испуњени

1.   Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 2. тог Закона, на привременој основи, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

2.    Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника и одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

 

Сарајево, 14. децембра 2009.                                                  Др. Валентин Инцко 

                                                                                                   Високи представник

 


ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА и ДОПУНАМА

ЗАКОНА О СУДУ Босне и Херцеговине

 

Члан 1.

(Измјена у члану 24.)

(1) У Закону о Суду Босне и Херцеговине – Пречишћени текст (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 49/09 и 74/09; у даљем тексту: Закон), члан 24., ставови (1) до (5) мијењају се и гласе:

“(1) У прелазном периоду, дужност регистрара из члана 17., став (5), овог Закона обављаће регистрар Суда из Споразума о Канцеларији регистрара за Одјел I за ратне злочине и Одјел II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, као и Посебног одјела за ратне злочине те Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине, као и о успостави Транзиционог савјета, којим се замјењује Споразум о успостави Канцеларије регистрара од 01. децембра 2004. и Анекс тог споразума(“Службени гласник Босне и Херцеговине – Међународни уговори, бр. 3/07; у даљем тексту: Споразум о Канцеларији регистрара). Прелазни период ће трајати до 31. децембра 2012. године.

(2) У прелазном периоду из става (1) овог члана, Пословник Суда, у дијелу који се односи на одјеле из Споразума о Канцеларији регистрара, може се доносити и мијењати искључиво након консултација у писаном облику с регистраром Суда из Споразума о Канцеларији регистрара.

(3) У прелазном периоду из става (1) овог члана, одређен број међународних судија може се именовати у Суд, како би радили на предметима додијељеним Одјелу I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења. Међународне судије не могу бити држављани Босне и Херцеговине нити држављани било које од сусједних држава.

(4) У прелазном периоду из става (1) овог члана, али најкасније до 31. јула 2011. године, министар правде, министар финансија и Савјет министара, заједно с Фискалним савјетом, израдиће финансијски план како би омогућили постепени пренос позиција на које су именовани међународне судије на држављане Босне и Херцеговине, те омогућили прописно пружање услуга подршке како је наведено у Споразуму о Канцеларији регистрара. Финансијски план ће се рефлектовати у Закону о извршењу буџета за 2012. годину.

(5) По истеку прелазног периода из става (1) овог члана, дужност регистрара из члана 17., став (5), овог Закона обављаће регистрар из Споразума о Канцеларији регистрара у додатном периоду којег ће одредити Транзициони савјет успостављен Споразумом о Канцеларији регистрара, али не краће од шест мјесеци, с циљем да се испуне сви технички предуслови за окончање транзиционог процеса.”

(2) Ставови (6) и (7) члана 24. Закона бришу се.

(3) Досадашњи ставови (8) и (9) члана 24. Закона постају ставови (6) и (7).

 

Члан 2.

(Ступање на снагу и објављивање)

Овај Закон ступа на снагу трећег дана од дана објављивања на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника, односно наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, зависно од тога који од ова два дана наступи раније.