15.02.2007 35/07

Одлука којом се доноси Одлука о продужењу мандата Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се  на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XИ.2) “мјере којима се обезбјеђује имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

С обзиром на став 12.1 Декларације Савјета за имплементацију мира, који се састао у Мадриду 15. и 16. децембра 1998. године, којом је појашњено да наведениСавјет сматра да успостављање владавине права, у коју сви грађани имају повјерење, представља предуслов за дуготрајни мир и самоодрживу економију која је у стању да привуче и задржи стране и домаће улагаче;

Имајући у виду члан I, став 7(ц) Устава Босне и Херцеговине;

Присјећајући се одредби Закона о држављанству Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 44/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03 и 82/05) и нарочито чл. 40 до 41а, којима се предвиђа да ће бити успостављена Државна комисија за ревизију одлука о натурализацији страних држављана и прописује мандат и састав те Комисије;

Присјећајући се такође Одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине бр. 46/06 од 16. фебруара 2006. године (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 30/06 и 75/06) којом се оснива наведена Комисија;

С обзиром на коминике Управног одбора Савјета за имплементацију мира донесен у Бечу дана 15. марта 2006. године, према којем Одбор поздравља оснивање Комисије за ревизију држављанстава и, имајући на уму њену критичну важност за план борбе против тероризма, тражи извјештај о активностима Комисије;

Потврђујући дапрема претходно поменутом Закону о држављанству мандат Комисије истиче најкасније једну годину након што је успостављена;

С посебним освртом на чињеницу да се наведеним Законом предвиђа продужење мандата Комисије на додатни период уколико тако одлучи Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине;

Потврђујући да је Савјет министара Босне и Херцеговине на свом 131. засједању одржаном 18. октобра 2006. године усвојио Извјештај о раду Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана за период од 1. марта 2006. године до 31. августа 2006. године и донио закључке којима у цијелости подржава рад Комисије, наводи да очекује од Комисије да настави свој рад и припреми исцрпан извјештај о одузетим држављанствима укључујући и појединости о томе на који начин је спорно држављанство стечено, даје у задатак релевантним институцијама да разматрају законе који се односе на држављанство, даје у задатак Комисији да прослиједи своје налазе Тужилаштву Босне и Херцеговине и налаже свим институцијама да захтјеве који долазе од Комисије сматрају приоритетним;

Имајући у виду иницијативу за продужење мандата Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана на још једну годину, упућену Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине дана 7. фебруара 2007. године;

Узимајући у обзир чињеницу да Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине још увијек није у цијелости конституисана након октобарских избора;

Свјесни да  мандат Комисије истиче дана 16. фебруара 2007. године и да постоји хитна потреба да се осигура да се са радом Комисије настави;

Узевши у обзир и размотривши свеукупност претходно поменутих питања, високи представник овим доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Одлука о продужењу мандата Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана

 

Одлука којом се продужује мандат Државној комисији за ревизију одлука о натурализацији страних држављана, која се овдје прилаже као саставни дио ове Одлуке, објављује се на службеној Интернет страници Канцеларије високог представника и ступа на снагу као Одлука Парламентарне скупштине Босне и Херцеговинеу складу с чланом III наведене одлуке, на привременој основи, све док је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

 

 

Сарајево, 15. фебруар 2007. 
 
 
 
Др. Кристијан Шварц-Шилинг
Високи представник

ОДЛУКА

О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ДРЖАВНЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ОДЛУКА О НАТУРАЛИЗАЦИЈИ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

 

I

На основу одредбе члана 40. став 4. Закона о држављанству Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03 и 82/05; у даљем тексту: Закон), овим се продужује мандат Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана, установљен Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине од 16. фебруара 2006. године (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 30/06 и 75/06).

II

Мандат Комисије из члана I ове Одлуке продужује се на додатни период од једне године и окончава се 16. фебруара 2008. године, а може се и даље продужити у складу са Законом.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној Интернет страници Канцеларије високог представника и одмах се објављује у Службеном гласнику Босне и Херцеговине.