08.09.2010 OHR

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине Налог о одузимању путних исправа одређеним особама

Бр.  05/10

Дана 10 јула 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану В Анекса 10  Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа (Налози о одузиману путних исправа) које припадају одређеним особама, у циљу спречавања активности које опструирају или пријете да опструирају процес проведбе мира који се одвија под окриљем Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

На основу пажљивог разматрања даље примјене ових налога на неке од особа на које се исти односе и након обављених консултација с релевантним партнерима одговорним за сигурност и провођење закона, закључио сам да више не постоје разлози за одузимање од стране високог представника путних исправа ових истих одређених особа. Стога сам овим путем одлучио да се налози о одузимању путних исправа укину за особе наведене у Прилогу А овог Обавјештења (у даљем тексту: Прилог А).

Особе наведене у Прилогу А ће имати право да им се врате путне исправе, укључујући и личне карте, а које су одузете на основу Налога о одузимању путних исправа.

Овакав исход оправдавају начела праведности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите процеса проведбе мира и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност налогâ о одузимању путних исправа и ти налози остају на снази осим у случају изричитог укидања овом Одлуком у односу на особе наведене у Прилогу А. Овом Одлуком се не даје право било којој особи наведеној у Прилогу А на одштету по основу било које накнаде, бенефиција, привилегија односно статуса које је изгубила као резултат примјене налогâ о одузимању путних исправа.

Овом Одлуком се проспективно укидају налози о одузимању путних исправа Налози се не бришу и остају као саставни дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утјече на било коју текућу или будућу истрагу против особа наведених у Прилогу А.

Овом Одлуком се не утјече на право високог представника да у будућности предузме мјере против било које од особа наведених у Прилогу А, уколико се установи да особа опструира или пријети да опструира проведбу Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не изискује предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Сарајево, 8. септембра 2010.

Др. Валентин Инцко

Високи представник