14.08.2010

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Davoru Шилићу Одлуком високог представника, од 23. маја 2002. године

Својом Одлуком од 23.маја 2002. године (“Одлука из 2002. године”), високи представник је смијенио господина Давора Шилића саположаја замјеника министра правосуђа и управе у Херцеговачко-неретванском кантону.Овом Одлуком, такође је забрањено г. Шилићу кандидовање на изборима или вршење било које извршне функције на било ком нивоу (“забрана”). Одлуком из 2002. године је даље изричито утврђена могућност укидања забране према искључивом нахођењу високог представника.

На основу пажљивог разматрања предмета г.Шилића и након што је закључено да више не постоје разлози за његово смјењивање, те да он више не представља пријетњу за имплементацију мира, институционалну цјеловитост односно демократију у Босни и Херцеговини, одлучио сам да ову забрану укинем. Давору Шилићу се овим изричито дозвољава вршење званичне, изборне или именоване јавне функције, кандидовање на изборима и вршење дужности у политичким странкама.

Овакав исход оправдавају принципи праведности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не ставља се у питање валидност одлуке из 2002. године. Овом Одлуком се не овлашћује г. Шилић да се аутоматски врати на функцију са које је смијењен на основу Одлука из 2002. године. Такође, овом Одлуком, њему се не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 2002. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање Одлуке из 2002. године. Одлуке из 2002. године се не брише и остаје интегралним дијелом законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на право високог представника да поновно смијени г.  Ђогића уколико се установи да је он, током будућег вршења јавне функције, прекршио своју заклетву да ће поштивати Устав Босне и Херцеговине и поступати у складу с Општим оквирном споразумом за мир у Босни и Херцеговини, заклетву која је слободно дата као услов који претходи укидању забране.

Овом Одлуком се не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем кривичном поступку који се води или ће се водити унутар Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности с домаћим законодавством по било којем од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом се декларативно обухватају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и у “Службеним/Народним новинама Херцеговачко-неретванског кантона”.

 .

Сарајево, 14.август  2010.                                         Др. Валентин Инцко                                                                                              Високи представник