17.07.2023 OHR

Закон о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине

Текст Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине – незванична пречишћена верзија.

ОХР не сноси никакву одговорност за евентуалне грешке.

Download PDF