10.01.2024 OHR

Власти морају предузети брзе и одлучне мјере како би свим грађанима пружили безбједност

Свака особа има темељно право да живи слободно и без страха од дискриминације или физичког малтретирања у сваком дијелу Босне и Херцеговине. Узнемирујући инциденти са намјером застрашивања повратника, забиљежени у разним дијеловима БиХ током протеклих неколико дана, у потпуној су супротности са напретком постигнутим у протекле три деценије послијератног опоравка БиХ.

Ови забрињавајући инциденти су подстакнути све израженијим националистичким дискурсом, укључујући и око неуставног обиљежавања 9. јануара. Овакви поступци не само да угрожавају безбједност и добробит повратника него представљају и озбиљну пријетњу инвестицијама, интеграцији у ЕУ и цјелокупном просперитету цијеле земље.

РС треба имати свој дан, али тај дан се не може обиљежавати тако да се тиме дискриминишу неки грађани или се на други начин изазивају под‌јеле. Политички лидери ове земље увијек морају имати на уму да њихове ријечи имају тежину. Ријечи се лако могу претворити у радње које утичу на животе појединаца. Зато се требају суздржати од кориштења реторике којом се позива на под‌јеле и од потеза који могу изазвати тензије, те умјесто тога на прво мјесто ставити добробит свих грађана.

OHR понавља да се Република Српска као потписница Анекса 7 Општег оквирног споразума за мир обавезала да на својој територији осигура политичке, економске и социјалне услове који омогућавају хармоничну реинтеграцију повратника без опасности од узнемиравања, застрашивања, прогона или дискриминације, поготово на основу етничког поријекла, вјерске припадности или политичких увјерења.

Власти РС морају предузети све неопходне кораке како би се борили против сваког облика насиља, дискриминације или застрашивања било које заједнице која живи у подручју њихове надлежности. OHR позива све надлежне органе да предузму брзе и одлучне мјере како би се свим грађанима пружила сигурност и заштита.

Неки лидери у овој земљи су показали суздржаност и задржали фокус на кључним реформама које су потребне да би БиХ овог прољећа званично започела преговоре о чланству са ЕУ. То је исправан приступ. Од кључне је важности да сви у БиХ покажу опредијељеност за демократију, људска права и заједнички будући просперитет у БиХ.