28.10.2004 Brussels

Декларацијa Комисијe за реструктуирање полиције

Police Restructuring Commission
Povjerenstvo za restruktuiranje policije
Komisija za restruktuiranje policije
Комисија за реструктуирање полиције

Комисија за реструктурирање полиције Босне и Херцеговине се састала у Бриселу, 28.10.2004. године у Институцијама Европске Уније и презентовала ову Декларацију комесару Европске Уније за спољне послове, Њ. Е. Крису Патену, и генералном секретару Савјета Европе и високом представнику за заједничку безбједносну политику, Њ. Е. Хавиеру Солани.

 ДЕКЛАРАЦИЈА

Комисија за реструктурирање полиције је поново потврдила своје опредјељење да испуни свој мандат и предложи једниствену полицијску структуру за Босну и Херцеговину под свеобухватним политичким надзором министра или министара у Савјету министара, како је речено у Одлуци високог представника којом се успоставља Комисија за реструктурирање полиције од 2.7.2004. године, а у складу са начелима описаним у истој Одлуци.

Цијенећи важност безбједносног окружења за грађане Босне и Херцеговине као једног од основних услова за улазак БиХ у породицу демократских европских земаља, Комисија за реструктурирање полиције је потврдила значај свог рада у контексту Извјештаја Комисије европских заједница од 18.10.2003. године о спремности Босне и Херцеговине за преговоре о Споразуму о стабилизацији и придруживању са Европском унијом.

Комисија за реструктуирање полиције се руководила у свом раду Одлуком о начелима, приоритетима и условима садржаним у европском партнерству са Босном и Херцеговином, које је усвојио Савјет Европске уније у јуну 2004. године, и свјесна је његових импликација за реструктурирање полиције у Босни и Херцеговини.

Од свих владиних функција, полиција је једна од највидљивијих служби и уско је повезана са грађанима. Комисија за реструктурирање полиције вјерује да је неопходно да рад полиције у Босни и Херцеговини буде професионалан, ефикасан, дјелотворан, фер, деполитизован и непристрасан. Полиција мора бити одговорна према закону и заједници и мора представљати друштво којем служи. Ми смо опредијељени да то и осигурамо.

Надаље, Комисија за реструктурирање полиције вјерује да полиција у Босни и Херцеговини мора бити способна да одржава ред и мир те да што ефикасније одговора на криминал и на проблеме јавног реда. Полиција би требало да пружа полицијске услуге у конструктивном партнерству за заједницом на свим нивоима и да тежи придобијању пуног повјерења јавности. То је и наш циљ.

Објављено у Бриселу, 28.10.2004. године