25.06.2008

Одлукa којом се надаље продужава мандат господина Свена Мариуса Уркеа на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узимајући у обзир члан II.1.(д) претходно наведеног Споразума према којем високи представник “пружа помоћ када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се јаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака са Конференције о имплементацији мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, а на којој је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да употријеби свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о имплементацији цивилног дијела мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када процијени да је то неопходно” о одређеним питањима укључујући (према тачки (ц) овог става) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Уз уважавање става I.2.а Закључака донесених на наведеној конференцији у Бону којима се потврђује “да је непристрасно и независно правосуђе” од “суштинског значаја за владавину права и помирење у Босни и Херцеговини”, да процес именовања судија и тужилаца мора бити заснован на способностима;

Имајући на уму став 12. 1. Декларације коју је донио Савјет за имплементацију мира на састанку одржаном у Мадриду 16. децембра 1998. године, у којем је јасно речено да Савјет сматра да је успостава правне државе, у коју сви грађани имају повјерења, предуслов за трајни мир те за самоодрживу економију која може да привуче и задржи и стране и домаће улагаче;

Констатујући да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира у свом коминикеу донесеном у Сарајеву 31. јула 2002. године позвао органе власти да помогну у благовременом успостављању Високог судског и тужилачког савјета и у преструктурирању судског и тужилачког система;

Имајући у виду изјаву Управног одбора Савјета за имплементацију мира од 5. марта 2004. године, којом је Управни одбор у цијелости подржао “процес високих судских и тужилачких савјета као најбољу прилику за ову земљу да успостави модерно, независно и мултиетничко правосуђе и постигне европске стандарде у овој области”;

Имајући исто тако у виду да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира, у коминикеу донесеном након састанка у Сарајеву 23. јуна 2006. године, “апеловао на органе власти БиХ да се дисциплиновано и ефикасно позабаве кључним реформама у области владавине права, укључујући сталну подршку јаком и независном правосуђу и раду Високог судског и тужилачког савјета”;

С обзиром да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира 20. октобра 2006. године, с разочарењем констатовао покушаје политичара да наруше независност и ефикасност судија и тужилаца, али исказао повјерење у спремност институција Босне и Херцеговине да ријеше овај проблем, те посебно подржао Високи судски и тужилачки савјет у настојањима да осигура да судије и тужиоци буду ослобођени и заштићени од политичког уплитања у њихов рад;

Потврђујући одредбу Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине («Службени гласник Босне и Херцеговине», бр. 25/04 и 93/05), Члан 91., став (7) којом се предвиђа ангажовање међународних експерата за рад у Савјету;

Присјећајући се ранијих одлука високог представника од 3. јуна 2004. године, 3. јуна 2005. године и 1. августа 2006. године, о именовању чланова и савјетника Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, те Одлуку којом се продужава мандат господина Свена Мариуса Уркеа на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине од 15. јуна 2007. године;

Упознат од стране предсједника Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, који је, у свом писму од 2. јуна 2008. године, обавијестио високог представника о једногласној одлуци Савјета о томе да се затражи продужење мандата међународног члана Савјета, г. Свена Мариуса Уркеа за 18 мјесеци;

Наглашавајући да је професионално и независно правосуђе кључни услов за еуро-атлантску интеграцију Босне и Херцеговине, те да Високио судски и тужилачки савјет има важну улогу у осигурању одржавања независног, непристрасног и професионалног правосуђа;

Констатујући да Високи судски и тужилачки савјет још увијек није довољно јак, те да је и даље предмет оспоравања у свакодневној политици;

Високи представник овим доноси сљедећу

 

ОДЛУКУ

којом се надаље продужава мандат господина Свена Мариуса Уркеа на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине

Члан 1.

(Продужетак мандата)

Овом Одлуком продужава се мандат господина Свена Мариуса Уркеа на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине.

Члан 2.

(Мандат)

Свен Мариус Урке може, као међународни члан Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине, бити члан интерних тијела Високог судског и тужилачког вијећа у складу са Законом о Високом судском и тужилачком вијећу Босне и Херцеговине и Пословником Високог судског и тужилачког вијећа.

Члан 3.

(Рок продужења)

Мандат г. Свена Мариуса Уркеа на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине ће престати 31. децембра 2009. године.

 

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”. 

 

Сарајево, 25. јуна 2008.                                             Мирослав Лајчак

                                                                                     Високи представник