10.01.2020 OHR

Нови Савјет министара да покрене земљу напријед

Сада када је коначно формиран нови Савјет министара, OHR очекује да он одмах почне предузимати потребне кораке да ову земљу покрене напријед у складу са њеним обавезама и декларисаним циљевима.

Пуно поштивање и континуирано провођење Општег оквирног споразума за мир, фокусиран и убрзан реформски пут, укључујући и унапређење економије, владавине права, људских права и борбе против корупције – то је оно што треба Босни и Херцеговини и што се очекује од Савјета министара БиХ да реализује. Осим ових приоритета, очекивања грађана БиХ такође иду у правцу да се вријеме изгубљено у протеклих петнаест мјесеци мора да надокнади.

Како би се остварио тај циљ, усвајање довољно великог буџета за 2020. годину на нивоу који омогућава институцијама БиХ да извршавају своје уставне и законске обавезе био би кључни инструмент Савјета министара БиХ.