05.12.2013 PIC SB

Коминике Управног одбора Савјета за имплементацију мира

Управни одбор Савјета за имплементацију мира (PIC) састао се на нивоу политичких директора у Сарајеву 4. и 5. децембра 2013. године.

Управни одбор PIC-а изразио је забринутост у вези с континуираним изостанком помака у реализацији програма 5+2 и подвукао је потребу да се тај програм у потпуности реализује, што је услов за затварање OHR-а. У складу са својим претходним Коминикеом, Управни одбор позвао је надлежне власти у БиХ да предузму потребне кораке у рјешавању неријешених питања.

Управни одбор је изразио све већу забринутост због неодговарајућег нивоа напретка на плану реформи, што је резултирало тиме да земља још више заостаје за другим државама у региону, посебно у смислу даљњег напредовања на свом европском путу. Управни одбор PIC-а је поновио да политички лидери и институције морају у први план ставити интересе и права грађана тако што ће коначно и хитно постићи договор о имплементацији пресуде у предмету Сејдић-Финци. Имплементација пресуде у предмету Сејдић-Финци обавеза је за БиХ као чланицу Савјета Европе. Као што је више пута нагласила Европска унија, БиХ мора извршити своје обавезе према ССП-у/Привременом споразуму.

Мора престати тенденција да политички обзири и властити интерес буду важнији од владавине закона. То укључује потребу поштовања уставних и других одредби Општег оквирног споразума за мир. Важно је подвући да су одлуке Уставног суда БиХ коначне и обавезујуће и морају се спроводити. Посебно је хитан захтјев за измјеном члана 9.3 Изборног закона БиХ тако да се могу одржати општи избори у октобру 2014. године. Бирачима се без одлагања мора омогућити да уживају најосновније право да бирају своје званичнике. Управни одбор PIC-а упозорио је да се ова и друге измјене Изборног закона БиХ морају спровести што је прије могуће и у пуној координацији са Централном изборном комисијом како би се осигурало да Изборна комисија може спровести изборе према плану.

У том контексту, Управни одбор је изразио разочараност због константног неуспјеха релевантних политичких странака и институција да испуне своје обавезе на имплементацији пресуде Уставног суда БиХ о изборном систему за Мостар. Управни одбор PIC-а је подвукао да локални избори за Мостар треба да се одрже најкасније до октобра 2014. године. Он је такође нагласио да ће свака странка која се искрено не ангажује у процесу тражења рјешења сносити пуну одговорност за стално негирање основних права грађанима Мостара. Управни одбор PIC-а је поново потврдио, у складу с оним што су се и саме странке усагласиле прошле године, да је кључни принцип да Мостар остаје јединствена, кохерентна, мултиетничка општина с извјесним нивоом локалне управе/администрације испод нивоа града.

Управни одбор још је једном поновио своју пуну подршку независном, ефикасном, непристрасном и професионалном правосудном систему на свим нивоима у БиХ и осудио покушаје вршења политичког притиска и утицаја на ове институције. Имплементација одлуке Европског суда за људска права у предмету Мактуф/Дамјановић требала би да слиједи ове принципе и не би требало да се злоупотребљава у политичке сврхе. Управни одбор је још једном нагласио да правда и одговорност за ратне злочине и геноцид представљају основне елементе процеса помирења за жртве и народе у БиХ. Управни одбор је нагласио значај Структурисаног дијалога о правди између БиХ и ЕУ као форума за договоре о даљњим мјерама усмјереним на јачање правосудних институција у БиХ. Управни одбор је посебно забринут због непрекидних напора усмјерених на угрожавање ауторитета државних правосудних институција.

Управни одбор је поздравио процес пописивања на терену, који је генерално протекао без проблема, у оквиру првог пописа становништва у БиХ након 1991. године. У погледу будућих активности, Управни одбор је позвао власти и политичке странке да резултате пописа искористе за развијање стабилне социјално-економске политике, те да их не злоупотребљавају у сврху промовисања разлика.

Управни одбор је позвао власти у Федерацији да удвоструче своје напоре током преосталог дијела мандата како би осигурали ефикасно функционисање институција. Управни одбор је захвалио OHR-у на посредовању у овом питању и поново позвао власти у Федерацији да предузму све потребне мјере како би Уставни суд Федерације БиХ, укључујући и Савјет за заштиту виталног националног интереса, могао извршавати све своје надлежности. Управни одбор је такође позвао власти у Федерацији да усвоје измјене и допуне Закона о министарским, владиним и другим именовањима како би осигурали институционалну стабилност у Федерацији путем одржавања континуитета функција и осигурања механизама за рјешавање блокада у процесу именовања. Управни одбор је такође позвао Парламент Федерације да усвоји Закон о унутрашњим пословима Федерације с потребним измјенама и допунама како би се осигурала независност полиције, укључујући и буџетску самосталност, и сагласио се да би усвајање усклађених закона о унутрашњим пословима на нивоу кантона додатно промовисало развој независног и професионалног рада полиције.

Управни одбор је поздравио одлуку Парламента Федерације БиХ да настави с иницијативом за реформу Устава Федерације БиХ тако да овај ентитет постане функционалнији, економичнији и да спремно реагује. Управни одбор је позвао Парламент Федерације БиХ и све релевантне странке да се проактивно ангажују у конструктивном дијалогу о овом питању како би се што прије начинио конкретан напредак.

Управни одбор је нагласио значај образовања за помирење и узајамно разумијевање у БиХ као основе за одржив мир и стабилност. У том погледу, Управни одбор је истакао хитну потребу да надлежне власти на свим нивоима на цијелом подручју БиХ крену одлучно с реформом образовања са циљем побољшања образовних стандарда, заснованих на принципима недискриминације, несегрегације и инклузивности. Управни одбор позива Конференцију министара образовања да преузме активнију улогу и да сачини кохерентнији законски оквир у области образовања на цијелом подручју БиХ, укључујући веће приближавање наставних планова и програма. Чланови Управног одбора ће наставити да пружају помоћ у циљу побољшања цјелокупног образовног окружења. Шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ је извијестио Управни одбор о настојањима да се домаћим актерима помогне у рјешавању ситуације у Коњевић Пољу.

Чланице NATO-а у Савјету за имплементацију мира и Јапан су такође позвали релевантне власти да докажу опредијељеност земље ка евро-атлантским интеграцијама тиме што ће брзо дјеловати у циљу испуњења неопходних мјера које ће омогућити књижење перспективне војне имовине, уз потпуно поштовање одлуке Уставног суда. Исувише много времена је већ изгубљено од када је БиХ дата прилика да се потпуно укључи у Акциони план за чланство у NATO-у прије више од три године.

Управни одбор PIC-а подсјетио је власти у БиХ на њихове обавезе да испоштују међународне стандарде слободе медија и да се уздрже од покушаја застрашивања медија, истакнувши важну улогу коју у том смислу игра Јавни радио-телевизијски систем (Public Broadcasting System – PBS). Управни одбор PIC-а позвао је надлежне органе да доведу до краја успостављање Јавног радио-телевизијског система, осигурају његово адекватно финансирање у складу са законодавством на државном нивоу и да убрзају дигитализацију. Јавни радио-телевизијски систем треба да буде у потпуности опредијељен за унапређење помирења у БиХ и уздржи се од кориштења хушкачке реторике. Управни одбор PIC-а такође је позвао ентитете да осигурају да њихови закони буду у потпуности усклађени с државним Законом о Јавном радио-телевизијском систему.

Управни одбор PIC-а строго осуђује покушаје и изјаве које воде ка подјелама, а чији је циљ оспоравање територијалног интегритета земље, као и угрожавање кључних институција БиХ и надлежности на државном нивоу. Управни одбор PIC-а позвао је све стране да избјегавају кориштење хушкачке политичке реторике.

Подсјећајући на своје раније коминикее и декларације, Управни одбор PIC-а нагласио је своје недвосмислено опредјељење за територијални интегритет и суверенитет БиХ. Управни одбор PIC-а поновио је пуну подршку високом представнику, који ће и даље осигуравати пуно поштовање Општег оквирног споразума за мир (General Framework Agreement for Peace – GFAP) и обављати свој мандат, који остаје непромијењен, у складу с Анексом 10 и релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН-а. Управни одбор PIC-а подсјетио је све стране на њихову обавезу да у потпуности поштују Општи оквирни споразум за мир, све његове анексе и одлуке високог представника. Управни одбор PIC-а је нагласио да међународна заједница задржава потребне инструменте за осигурање поштовања Дејтонског мировног споразума.

Подсјећајући на своје коминикее од 7. маја 2002. и 31. јула 2002. године, Управни одбор PIC-а потврђује да сва резервисана средства за нерасподијељене и ненаплаћене приходе јесу и остају оправдани трошкови OHR-а. Позивамо све неплатише да уплате своје доприносе.

Управни одбор PIC-а одржаће сљедећи састанак 21. и 22. маја 2014. у Сарајеву.