UGLJEVIK

 

Ugljevik , Sekretarijat unutrasnjih poslova, SUP UGLJEVIK Ugljevik , SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SDK Ugljevik , ZZO - Zajednica zdravstvenog osiguranja, SIZ SOCIJALNOG OSIGURANJA
Ugljevik , Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SUBNOR UGLJEVIK Ugljevik , Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SAVEZ BORACA NOR-a Trnova Donja , Vojna imovina-perspektivna, SNO OPSTINE BIJELJINA
Krcina Donja, Stabovi teritorijane odbrane, OPSTINSKI STAB TERITORIJALNE ODBRANE