PETROVO

 

Petrovo , Stabovi teritorijane odbrane, OS T.O. Petrovo , Sekretarijat unutrasnjih poslova, MUP