CENTAR-SARAJEVO

 

Sarajevo VIII, Ostala vojna imovina, DSNO Sarajevo X, Ostala drzavna imovina, REPUBLICKI HIDROMETEREOLOSKI ZAVOD SARAJEVO Sarajevo VIII, Ostala drzavna imovina, REPUBLICKI FOND DODATAK NA DJECU SARAJEVO
Sarajevo VII, Ostala drzavna imovina, SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAG METAL BEOGRAD Sarajevo VII, Ostala drzavna imovina, INSTITUT ZA POLJOP. ISTRAZIVANJA SARAJEVO 1/2 I SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAG METAL 1/2 Sarajevo IV, ZZO - Zajednica zdravstvenog osiguranja, REPUBLICKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU SARAJEVO
Sarajevo IV, Sekretarijat unutrasnjih poslova, REPUBLICKI SUP SARAJEVO Sarajevo IV, Izvrsni organi (Izvrsno vijece, Vlada, Vijece ministara), SKUPSTINA SR BIH IZVRSNO VIJECE SARAJEVO Sarajevo IV, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SDK SRBIH CENTAR SARAJEVO
Sarajevo VI, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Sarajevo VII, Ostala drzavna imovina, REPUBLICKI ORGANI UPRAVE SR BIH SARAJEVO Sarajevo IV, Ostala drzavna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NAROD ODBRANU BEOGRAD
Sarajevo VII, Ostala vojna imovina, REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo VIII, Ostala vojna imovina, SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NAR. ODBRANU BEOGRAD Sarajevo VIII, Ostala drzavna imovina, SR BOSNA I HERCEGOVINA
Sarajevo VIII, Ostala drzavna imovina, REPUBLICKI PROSVJETNO PED ZAVOD SARAJEVO Sarajevo VII, Zakonodavni organi (Skupstina SR BiH, R BiH i dr.), SKUPSTINA S.R.BIH SARAJEVO Sarajevo V, Ostala drzavna imovina, SEIZMOLOSKI ZAVOD SARAJEVO
Sarajevo VIII, ZZO - Zajednica zdravstvenog osiguranja, SLUZBA ZDRAV OSIGURANJA RADNIKA SARAJEVO Sarajevo VII, Ostala drzavna imovina, REPUBLICKI ODBOR CRVENOG KRSTA SARAJEVO Sarajevo IV, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SLUZBA DRZ. KNJIGOVODSTVA FILIJALA 101 SARAJEVO
Sarajevo VII, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), REPUBLICKA KONFERENCIJA SSRNBIH SARAJEVO Sarajevo IV, Izvrsni organi (Izvrsno vijece, Vlada, Vijece ministara), SSJ REPUBLICKO VIJECE ZA BIH SARAJEVO Sarajevo IV, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SRN KOSEVO SARAJEVO
Sarajevo IV, Zakonodavni organi (Skupstina SR BiH, R BiH i dr.), SR BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo VII, Zakonodavni organi (Skupstina SR BiH, R BiH i dr.), SR BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo V, Zakonodavni organi (Skupstina SR BiH, R BiH i dr.), SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD
Sarajevo IV, Ostala drzavna imovina, REKTORAT SARAJEVSKOG UNIVERZITETA Sarajevo VII, Ostala drzavna imovina, ZEMALJSKI MUZEJ SARAJEVO Sarajevo IV, Zakonodavni organi (Skupstina SR BiH, R BiH i dr.), STAMBENO PREDUZECE
Sarajevo IV, Ostala drzavna imovina, OPCINA CENTAR SARAJEVO Sarajevo VII, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), CENTRALNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA BIH Sarajevo VII, Izvrsni organi (Izvrsno vijece, Vlada, Vijece ministara), IZVRSNO VIJECE BIH
Sarajevo IV, Ostala drzavna imovina, PRIVREDNA KOMORA SR BIH, FEROELEKTRO, SARAJEVO FILM ITD. Sarajevo VII, Ostala drzavna imovina, REPUBLICKA KONFERENCIJA SSRN BIH