18.08.2000 OHR Sarajevo

Visoki predstavnik donio amandman na Zakon o drustvima za upravljanje fondovima i investicionim fondovima u Federaciji BiH

Visoki predstavnik, Wolfgang Petritsch, je danas donio odluku kojom se donosi amandman na Zakon o drustvima za upravljanje fondovima i investicionim fondovima u Federaciji BiH. Stav 3, clana 134, kojim se period u kome privatni investicioni fondovi (PIF) mogu vrsiti upis dionica ogranicava na tri mjeseca, se brise.

Gradjani Bosne i Hercegovine ce ubrzo, vaucerima ili gotovinom, moci kupovati dionice preduzeca u BiH koja ce biti privatizirana, bilo putem direktnog upisa dionica ovih preduzeca, bilo putem PIF-a. PIF je izuzetno vazan dio procesa privatizacije, koji upravlja ulogom svojih dionicara u njihovo ime, stedeci na taj nacin i administrativne troskove i koristeci znanje PIF-a u ovakvom upravljanju.

Privatni investicioni fondovi su u maju 2000. godine poceli sa prikupljanjem ponuda za upis dionica gradjana BiH, pod pretpostavkom da ce se brzo odstampati spisak preduzeca i dionica koje idu na javnu ponudu za upis. Ovaj spisak bi pokazao gradjanima koje investicione mogucnosti postoje za privatne investicione fondove. Nazalost, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je do sada dva puta odlagala stampanje ovih spiskova.

Medjunarodna savjetodavna grupa za privatizaciju je informirala Visokog predstavnika da gradjani, bez znanja koje su njihove investicione mogucnosti, ne mogu izvrsiti procjenu kako ce upravitelji fondova iz PIF-a koristiti njihove investicije. Iz tog razloga, malo je vjerovatno da ce gradjani BiH koristiti PIF-ove, koji, kao rezultat toga, nece moci dostici zakonom postavljeni minimum vrijednosti prikupljenih ponuda u iznosu od dvije stotine miliona KM u roku od tri mjeseca.

Ponistavanjem roka od tri mjeseca za prikupljanje ponuda za upis dionica iz Zakona o drustvima za upravljanje fondovima i investicionim fondovima, Visoki predstavnik je osigurao mogucnost da PIF-ovi ispune zakonom postavljene uslove. Komisija za sigurnosne papire Federacije BiH je sada ovlascena da izda propise kojima se reguliraju rokovi za upis u PIF-ove.

Visoki predstavnik zeli da osigura nastavak procesa privatizacije bez nepotrebnih prepreka, kao i da gradjanima BiH ovaj proces bude od koristi. Privatizacija je u samom sredistu ekonomske reforme kroz koju BiH mora proci da bi doslo do prosperiteta i stabilnosti ovog regiona.