ZVORNIK

 

Trsic, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS:SSRNJ MJESNA KONFERENCIJA Sepak, Ostala drzavna imovina, DS:SOCIJALISTICKI SAVEZ Zvornik Grad, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), DS:SDK
Celopek, Ostala drzavna imovina, DS. VODOPRIVREDA BIH SARAJEVO DRINA 5 Rocevic, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS:SOCIJALISTICKI SAVEZ RN
Tabanci, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS. SSRNJ-MJESNA KONFERENCIJA Zvornik Grad, Sekretarijat unutrasnjih poslova, DS. SUP Zvornik Grad, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), DS:SDK-BANKA
Zvornik Grad, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS:SSRNJ-OPSTINSKA KONFERENCIJA Rocevic, Sekretarijat unutrasnjih poslova, DS. SUP Kamenica, Vojna imovina-perspektivna, DS:OS TO SO-ZVORNIK