VLASENICA

 

Vlasenica I, Sudski organi, DR.SV. :OPSTINSKI SUD VLASENICA Vlasenica I, ZZO - Zajednica zdravstvenog osiguranja, ZAJED.SOC.OSIG.OSN.ZAJEDNICA SA 1/2 Vlasenica I, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), DR.SV.:SDK FIL.ZVORNIK EKSPOZITURA
Vlasenica I, Ostala vojna imovina, DR.SV. SAV. SEKR. ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD Rasevo, Ostala vojna imovina, SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD