VIŠEGRAD

 

Visegrad II, Ostala vojna imovina, OPCST.SEKRET.ZA NAR.ODBRANU Visegrad I, Ostala drzavna imovina, DR.SV.ARHIV JUGOSLAVIJE BEOGRAD Visegrad I, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), DR.SV.SIZ STANOVANJA VISEGRAD
Visegrad I, PIO - Penzijsko invalidsko osiguranje, FOND PIO Visegrad I, ZZO - Zajednica zdravstvenog osiguranja, DS.SV.ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE Visegrad II, Sekretarijat unutrasnjih poslova, DR.SV. OPSTINS.SEK.ZA UNUT.POS.
Visegrad II, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DR.SV.OPS.KONFER.SSRN Visegrad I, Ostala vojna imovina, DR.SV.SAV.SEK.ZA NARODNU ODBRANU Visegrad I, Sudski organi, DR.SV.SKUPSTINA OPSTINE VISEGRAD
Visegrad I, Ostala drzavna imovina, SAVJET ZA SOC.POL. Vardiste, Ostala vojna imovina, DR.SV.SAV.ZA NAR.ODBRANU