TRNOVO (RS)

 

Trnovo, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SDK Trnovo, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SUP i SSNO SA PO 1/2