TESLIĆ

 

tr>
VRUCICA I, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS. OOSS BULETIC, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS. MJESNA ORG. SSRN TESLIC II, Ostala vojna imovina, D.S. DRZ.SEKRET. ZA NARODNU ODBRANU
LIPLJE I, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS. MJESNA ORGAN. SSRN RAJSEVA II, Sekretarijat unutrasnjih poslova, D.S. STANICA MILICIJE STENJAK, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DS. OOSSRN
VRUCICA I, Izvrsni organi (Izvrsno vijece, Vlada, Vijece ministara), D.S.MINIST.NAROD.ZDR.PRIR.LJECIL. RASTUSA, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), D.S. SSRN PODRUZNICA RASTUSA RASTUSA, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), D.S.MJESNA ORG.SSRN