SOKOLAC

 

Kosutica, Ostala vojna imovina, D.S.S.N.O.Sokolac Kosutica, ZZO - Zajednica zdravstvenog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja