PALE

 

Pale, Vojna imovina-perspektivna, SSNO BEOGRAD Pale-grad, Vojna imovina-perspektivna, SSNO BEOGRAD Praca Gornja, Ostala vojna imovina, SSNO BEOGRAD
Pale-grad, Ostala drzavna imovina, UDRUZENJE KNJIZEVNIKA BIH Pale, Ostala drzavna imovina, BOLESNICKI FOND ZA DRZAVNO SAOBRACAJNO OSOBLJE U BEOGRADU Pale-grad, Izvrsni organi (Izvrsno vijece, Vlada, Vijece ministara), PREDSJEDNISTVO VLADE FNRJ-UPRAVA ZA MAT.REZERVE