MRKONJIĆ GRAD

 

JOVANDICI, Vojna imovina-perspektivna, SSNO KULA, Ostala vojna imovina, DSNO PODBRDO, Ostala vojna imovina, SSNO
MRKONJIC GRAD 2, Ostala drzavna imovina, ZAVNOBIH BARACI, Sekretarijat unutrasnjih poslova, Stanica narodne milicije