MODRIČA

 

Modrica, Sudski organi, OSNOVNI SUD U MODRICI Modrica, Ostala vojna imovina, SSNO Modrica, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SUP
Modrica, Stabovi teritorijane odbrane, STAB TO Modrica, Republicki sizovi, REPUBLICKA UPRAVA ZA VODOPRIVREDU Modrica, Republicki sizovi, REPUBLICKA UPRAVA ZA VODOPRIVREDU
Modrica, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SDK Modrica, Ostala drzavna imovina, SAVEZNA DIREKCIJA ZA REZERVE Modrica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), OPSTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
Modrica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), OPSTINSKA KONFE.SOCIJAL.SAVE.R.NARODA Modrica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), OPSTINSKO VIJECE SAVEZA SINDIKATA Modrica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), OPSTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTICKE OMLADINE
Babesnica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), OPSTINSKI ODBOR SAVEZA UD.BORACA NARO.OS.RATA Tarevci, Ostala vojna imovina, SSNO Garevac, Republicki sizovi, REPUBLICKA DIREKCIJA ZA VODE
Garevac, Ostala drzavna imovina, SAVEZNA DIREKCIJA ZA REZERVE Babesnica, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SSRN MJESNA KONFERENCIJA KUZNJACA Dugo Polje, Vojna imovina-perspektivna, SUP
Skugric Gornji, Republicki sizovi, REPUBLICKA UPRAVA ZA VODOPRIVREDU Dobrinja, Republicki sizovi, REPUBLICKA UPRAVA ZA VODOPRIVREDU