MAGLAJ

 

Maglaj, Sudski organi, Opstinski sud Maglaj, Stabovi teritorijane odbrane, Stab TO Maglaj Maglaj, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SUP
Maglaj, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), Savez boraca NOR-a - Opstinski odbor Maglaj Novi Seher, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SUBNOR Maglaj, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), Socijalisticki Savez Bijela Ploca