LIVNO

 

Livno, Ostala drzavna imovina, OPCINA LIVNO Livno, Ostala vojna imovina, DRZ. SEKRE. ZA NARODNU ODBRANU Zabljak, Vojna imovina-perspektivna, ONI
Zastinje, Ostala vojna imovina, KOMANDA V.P. 9999/11 Zastinje, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), FILIJALA NARODNE BANKE SMRICANI, Ostala vojna imovina, SSNO BEOGRAD