LAKTAŠI

 

Trn, Ostala vojna imovina, SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NAR. ODBRANU BEOGRAD Bukovica, Ostala vojna imovina, SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NAR. ODBRANU BEOGRAD Papazani, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SAVEZ RADNOG NARODA
Kriskovci, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DR. SV. KOP.:DOM NARODNE OMLADINE JUGOSLAVIJE Boskovici, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DRUSTVENA SVOJINA SSRN BOSKOVICI Mahovljani, Vojna imovina-perspektivna, SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU
Mahovljani, Vojna imovina-perspektivna, R.O. -AERODROM BANJA LUKA 1/2 i SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Krnete, Vojna imovina-perspektivna, R.O.-AERODROM- 1/2 I SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU ODBR. SA 1/2 Krnete, Vojna imovina-perspektivna, SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU
Kobatovci, Vojna imovina-perspektivna, R.O.-AERODROM- SA 1/2 I SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU ODBRANU SA 1/2 Kobatovci, Vojna imovina-perspektivna, SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU ODBR.