KONJIC

 

BORCI, Sekretarijat unutrasnjih poslova, REPUBLICKI SUP SR. BIH BORCI, Stabovi teritorijane odbrane, OPSTINSKI STAB TO - KONJIC BORCI, Ostala vojna imovina, SSNO BEOGRAD TUZLA,V.P.2969
KONJIC I, ZZO - Zajednica zdravstvenog osiguranja, ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KONJIC I, PIO - Penzijsko invalidsko osiguranje, D.F. ZA PENZ. I INVAL. OSIGURANJE KONJIC I, Sudski organi, OSNOVNI SUD KONJIC
KONJIC I, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SDK KONJIC II, Ostala vojna imovina, SSNO SPILJANI, Ostala vojna imovina, SSNO BEOGRAD TUZLA,V.P.2969
DUBRAVICE, Ostala vojna imovina, SSNO BEOGRAD CELEBICI, Vojna imovina-perspektivna, SSNO BEOGRAD TUZLA,V.P.2969 GLAVATICEVO, Sekretarijat unutrasnjih poslova, MINISTARSTVO UNUTRASNJI POSLOVA B-H I OPSTINA KONJICSA 1/1