ISTOČNO NOVO SARAJEVO

 

Lukavica, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKR.ZA NAR.ODBRANU Lukavica, Ostala vojna imovina, SAVEZNI SEKR. ZA NARODNU ODBRANU Lukavica, Ostala vojna imovina, DD.SFRJ SAV.SEKR.ZA NAR.ODBRANU
Lukavica, Stabovi teritorijane odbrane, OPSTINSKI STAB TO NOVO SARAJEVO Toplik, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Toplik, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTICKI SAVEZ RADNOG NARODA